5. Anskaffelse/anvendelse av midler

 

  Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
Anskaffelse av midler        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5722405 5332257 5073320 5425394
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 189394 177068 63988 226740
Innbetalinger ved eksterne   finanstransaksjoner 1375942 1583118 1821796 1204676
Sum anskaffelse av midler 7287742 7092443 6959104 6856810
         
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 5655309 5318943 5136027 5273532
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 405255 485539 368998 288533
Utbetaling ved eksterne   finanstransaksjoner 1236917 1362707 1528930 1090498
Sum anvendelse av midler 7297481 7167189 7033955 6652564
Anskaffelse - anvendelse av midler -9739 -74746 -74851 204246
Endring i ubrukte lånemidler -260408 0 0 -2980
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker   AK Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital -270147 -74746 -74851 201266
         
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Avsetninger 298524 215298 2377 454831
Bruk av avsetninger 308263 290189 78811 250585
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetninger -9739 -74891 -76434 204246
         
Int. overføringer og fordelinger        
Interne inntekter mv 378354 352179 273485 366492
Interne utgifter mv 378354 352179 273485 366492
Netto interne overføringer 0 0 0 0
Publisert: 15.03.2017 13:34
Sist endret: 25.04.2019 13:27