8.3 Regnskapsskjema 1B

Skjema 1B  Regnskap 2017   Budsjett 2017   Vedatt budsjett 2017   Regnskap 2016 
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 946054 946052 952866 925543
Voksenopplæring 17609 17917 19448 15656
Sum oppvekst skole 963663 963969 972314 941199
Barnehager inkludert fellesutgifter 707830 705508 684546 704475
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 169178 167309 168229 165405
Sum oppvekst barn og unge 877008 872817 852775 869880
Levekår felles og samordningstjenester -29242 12099 60142 36755
Omsorgstjenester 593273 593272 541924 638318
Enhet for funksjonshemmede 295334 295334 294534 231583
Helse og rehabiliteringstjenester 256321 256724 241010 236359
Sosiale tjenester 198576 198952 252755 206572
Sum levekår 1314263 1356381 1390365 1349587
Kultur og byutvikling felles 37498 37179 33372 35555
Byutvikling 38415 34712 34700 36145
Kultur, bibliotek og kulturskole 77822 77260 77567 80379
Sum kultur og byutvikling 153734 149151 145639 152079
Teknisk 139984 127128 100466 125790
Organisasjon 88361 91400 93417 87013
Økonomi 41767 41767 41656 41041
Rådmannens stabsenheter 25132 25227 23603 23003
Eiendom 90779 91528 118087 90807
Kommunens fellesutg. inkl. energi 223733 223733 291654 84159
Politisk virksomhet 20918 20918 21554 20076
Sum rådmann og fellesutgifter 360563 361405 454898 218045
Sum drift 3939343 3964018 4051530 3784635
Kalkulatoriske renter og avskrivinger -43181 -45294 -45294 -39668
Til fordeling drift skjema 1A 3896162 3918724 4006236 3744967
Publisert: 31.03.2017 12:17
Sist endret: 13.04.2018 07:38