5. Anskaffelse/anvendelse av midler

  Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5425394 5094531 4842025 5083740
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 226740 209931 49918 159308
Innbetalinger ved eksterne   finanstransaksjoner 1204676 1595399 1786269 1252889
Sum anskaffelse av midler 6856810 6899861 6678212 6495937
 
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 5273532 5035759 4886056 4957412
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 288533 403463 274810 263965
Utbetaling ved eksterne   finanstransaksjoner 1090498 1370892 1559045 1213772
Sum anvendelse av midler 6652564 6810114 6719911 6435150
Anskaffelse - anvendelse av midler 204246 89747 -41699 60788
Endring i ubrukte lånemidler -2980 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker   AK Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital

201266

89747 -41699 60788
 
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 454831 306906 6057 357317
Bruk av avsetninger 250585 224238 53591 296530
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetninger 204246 82668 -47534 60788
 
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 366492 378305 396491 326861
Interne utgifter mv 366492 384507 400543 326861
Netto interne overføringer 0 -6202 -4052 0
Publisert: 15.03.2017 13:34
Sist endret: 13.04.2018 13:44