8.3 Regnskapsskjema 1B

    Regnskap 2016 Budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015
Ordinær grunnskoleopplæring   925543 929881 920733 929256
Voksenopplæring   15656 15656 19286 15047
Sum oppvekst skole   941199 945537 940019 944303 
Barnehager inkludert fellesutgifter   704475 704024 697193 685464 
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester   165405 167608 172508 161768 
Sum oppvekst barn og unge   869880 871632 869701 847232 
Levekår felles og samordningstjenester   36755 35878 76927 -44498 
Omsorgstjenester   638318 638318 760498 759970 
Enhet for funksjonshemmede   231583 231583 69695 213225 
Helse og rehabiliteringstjenester   236359 237229 222860 183701 
Sosiale tjenester   206572 207787 194177 128961 
Sum levekår   1349587 1350794 1324157 1241359 
Kultur og byutvikling felles   35555 35255 32003 36725 
Byutvikling   36145 40811 37024 34747 
Kultur, bibliotek og kulturskole   80379 79152 77863 75187 
Sum kultur og byutvikling   152079 155218 146890 146659 
Teknisk   125790 125534 95266 87956 
Organisasjon   87013 89409 90952 85829 
Økonomi   41041 42103 42575 37767 
Rådmannens stabsenheter   23003 23554 23030 23820 
Eiendom   90807 95616 102106 77894 
Kommunens fellesutg. inkl. energi   84159 111236 222006 95558 
Politisk virksomhet   20076 20076 19845 20882 
Sum rådmann og fellesutgifter   218045 250482 366987 218154 
Sum drift   3784635 3830709 3876547 3609258 
Kalkulatoriske renter og avskrivinger     -39668  -39536  -43036 -39674 
Til fordeling drift skjema 1A    3744967 3791173 3833511 3569584 
Publisert: 31.03.2017 12:17
Sist endret: 21.04.2017 10:58