5. Anskaffelse/anvendelse av midler

  Regnskap 2016 Årsbudsjett 2016 Vedtatt budsjett 2016 Regnskap 2015
Anskaffelse av midler        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5083740 4793894 4568582 4863272
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 159308 146535 50468 296687
Innbetalinger ved eksterne   finanstransaksjoner 1252889 1690102 2208961 1092618
Sum anskaffelse av midler 6495937 6630531 6828011 6252578
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4957412 4812871 4653090 4805927
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 263965 389629 1642799 430751
Utbetaling ved eksterne   finanstransaksjoner 1213772 1497268 595575 970469
Sum anvendelse av midler 6435150 6699768 6891464 6207147
Anskaffelse - anvendelse av midler 60788 -69237 -63453 45431
Endring i ubrukte lånemidler 252197     -242402
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker   AK Drift 8776      
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest        
Endring i arbeidskapital 321761 -69237 -63453 -196971
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Avsetninger 357317 171279 8312 267028
Bruk av avsetninger 296530 251249 20313 221598
Til avsetning senere år        
Netto avsetninger 60788 -79970 -12001 45431
Int. overføringer og fordelinger        
Interne inntekter mv 326861 319865 345760 347930
Interne utgifter mv 326861 330296 292508 347930
Netto interne overføringer   -10431 53252  
Publisert: 15.03.2017 13:34
Sist endret: 06.04.2017 07:34