Sandnes kemnerkontor

Innhold

Sandnes kemnerkontor

Kemneren legges ned 1. november

Kemneren legges ned 1. november

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvar for skatteoppkreveroppgaven som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjeneste gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no

 

Betaling av skatt – kontonummer og KID opplysninger

www.skatteetaten.no/kontonummer/ 

Skatteattest

Hvordan bestille skatteattesten Attesten kan bestilles gjennom Altinn ved å følge denne lenken.

Attesten leveres som PDF dokument. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Når trenger du attest for skatt og merverdiavgift?

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet
  • Søknad om løyve
  • Søknad om skjenkebevilling
  • For å dokumentere at virksomheten eller du som privatperson ikke skylder skatt

 

Kontakt oss

www.skatteetaten.no  

Publisert: 11.01.2017 07:40
Sist endret: 10.11.2020 13:00