Sandnes kemnerkontor

Innhold

Sandnes kemnerkontor

Betaling av skatt – kontonummer og KID opplysninger

Sandnes kemnerkontor mottar innbetaling av følgende skatter:
 • Personskatt (forskuddsskatt og restskatt)
 • Firmaskatt (forskuddsskatt og restskatt)
 • Arbeidsgiveravgift
 • Utleggstrekk (også kalt påleggstrekk)
 • Forskuddstrekk (også kalt skattetrekk)
 • Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer (også kalt kildeskatt)

Betaling gjøres til konto 6345.06.11028 – Sandnes kemnerkontor, postboks 583, 4302 Sandnes

Betales det via nettbank eller telebank trenger du KID. KID finner du ved å klikke her.

Betaler du fra utlandet kan du ikke bruke KID, men du trenger:

IBAN (internasjonalt kontonummer): N09663450611028 BIC-adresse: NDEANOKK 

Skatteattest

Hvordan bestille skatteattesten Attesten kan bestilles gjennom Altinn ved å følge denne lenken.

Attesten leveres som PDF dokument. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Når trenger du attest for skatt og merverdiavgift?

 • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet
 • Søknad om løyve
 • Søknad om skjenkebevilling
 • For å dokumentere at virksomheten eller du som privatperson ikke skylder skatt

 

Søknad om fritak for solidaransvar

Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, er både oppdragsgiver og oppdragstaker ansvarlige for at pliktene og ansvaret etter skattebetalingsloven oppfylles, jf. § 4-1 (2). Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale at pliktene skal utføres av én av partene, så langt dette godkjennes av kemner/skatteoppkrever på bakgrunn av opplysninger gitt i eget søknadsskjema. Skjemaet søknad om fritak for solidaransvar finner du her.

Kontakt oss

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse

Sandnes kommune,
Sandnes kemnerkontor
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 53 00

Telefaks: 51 66 99 85

Åpningstid: 08.00 - 15.00.

kemner@sandnes.kommune.no

 

Vi arbeider med

 • Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Veiledning og kontroll av arbeidsgivere.
 • Føring av skatteregnskapet og fordeling av skatteinntekter til stat, fylkeskommune og kommune.
Publisert: 11.01.2017 07:40
Sist endret: 08.03.2019 12:01