Rådmannens ledergruppe

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rådmannens ledergruppe

Gruppens medlemmer og felles ansvar

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og kommunaldirektørene, og gruppen har et felles ansvar for å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt

Kommunaldirektørenes ansvar

Kommunaldirektørene rapporterer direkte til rådmann og vil innenfor sine respektive hovedområder-/funksjoner ivareta følgende ansvar og plikter:

 • Fungere som rådmann overfor resultatenhetene.
 • Ivareta intern kontrakt og lederoppfølging
 • Ha ansvar for saker til de politiske hovedutvalgene
 • Ha overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver
 • Ivareta samordning på tvers
 • Være arbeidsgiver for utvalgte stabsfunksjoner og resultatenhetsledere

Kommunaldirektør Kultur og byutvikling

 • Byggesak
 • Geodata
 • Kultur
 • Landbruk
 • Planavdelingen
 • Samfunnsplan
 • Sandnes bibliotek
 • Sandnes kulturskole
 • Utbyggingsavtaler

Kristin Barvik - Kommunaldirektør Kultur og byutvikling
Kristin Barvik


Telefon:
 51 33 51 05
Mobil: 907 43 287
Epost: kristin.barvik@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Kommunaldirektør Oppvekst skole

 • 29 grunnskoler
 • Altona skole og ressurssenter
 • Sandnes læringssenter
 • Senter for flerspråklige barn og unge
 • (Skolesjef)

Kommunaldirektør Oppvekst skole - Pål Larsson
Pål Larsson


Telefon:
51 33 55 69
Mobil: 911 13 131
Epost: pal.larsson@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33 Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Kommunaldirektør Oppvekst barn og unge

 

 • 28 kommunale barnehager
 • Barne- og familieenheten
 • Helsestasjonstjenester
 • PPT
 • Styrket barnehage tilbud
 • (Barnehagesjef)

 

Kommunaldirektør Oppvekst barn og unge - Torill Jacobsen Kind
Torill Jacobsen Kind


Telefon:
51 33 59 08
Mobil: 480 28 115
Epost: torill.kind@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33 Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Kommunaldirektør Levekår

 • AKS
 • Boligtjenesten
 • EFF – Enhet for funksjonshemmede
 • Flyktningenheten
 • Fysio- og ergoterapitjenester
 • Legetjenester
 • Legevakt
 • Mestringsenheten
 • NAV Sandnes
 • Omsorgsdistriktene nord, sør, øst og vest
 • Samordningsenheten
 • (Helse- og sosialsjef)
Kommunaldirektør Levekår - Elin Selvikvåg

Elin Selvikvåg


Telefon:
51 33 58 29
Mobil: 481 17 340
Epost: elin.selvikvag@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33 Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Kommunaldirektør Økonomi

 • Anskaffelser
 • Budsjett og analyse
 • Lønn og regnskap
 • Skatt
 • (Økonomisjef)

Kommunaldirektør Økonomi - Torunn Skumlien Nilsen
Torunn Skumlien Nilsen


Telefon:
51 33 55 09
Mobil: 918 51 983
Epost: torunn.nilsen@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Hoveveien 9, Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Kommunaldirektør Organisasjon

 • Bedriftshelsetjenesten
 • Dokumentsenter
 • Fagstab org./forhandling
 • HR
 • IT
 • Politisk sekretariat
 • Sandnes kompetansesenter
 • Servicekontoret

Kommunaldirektør Organisasjon - Hilde Lofthus
Hilde Lofthus


Telefon:
51 33 56 33
Mobil: 992 43 672
Epost: hilde.lofthus@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33 Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Kommunaldirektør Teknisk

 • Bydrift
 • Byggdrift
 • Park, idrett og vei
 • Prosjekt og plan
 • Sandnes matservice
 • VAR

Kommunaldirektør Teknisk - Leif Aarthun Ims
Leif Aarthun Ims


Telefon:
51 33 56 78
Mobil: 904 11 383
Epost: leif.aarthun.ims@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Publisert: 27.03.2017 13:24
Sist endret: 27.03.2017 13:24