Rådmann Bodil Sivertsen

Innhold

Rådmann Bodil Sivertsen

Rådmann Bodil Sivertsen

Kontaktinfo

Telefon: 51 33 56 01
Mobil: 917 77 403
Epost: postmottak@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Sandnes rådhus
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Postadresse

Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Rådmannens ansvar

  • er å være øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innenfor de rammene bystyret fastsetter
  • er å bidra til at administrasjonen og de tjenesteytende enhetene fungerer effektivt i forhold til overordnede mål og retningslinjer
  • er å ha møte- og talerett i alle kommunale, folkevalgte organer, herunder kommunale foretak, unntatt kontrollutvalget
  • er å representere kommunen i interkommunale relasjon
Publisert: 29.11.2016 12:42
Sist endret: 21.02.2019 14:22