Kommunedirektør Bodil Sivertsen

Innhold

Kommunedirektør Bodil Sivertsen

Rådmann Bodil Sivertsen

Kontaktinfo

Telefon: 51 33 56 01
Mobil: 917 77 403
Epost: postmottak@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Sandnes rådhus
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Postadresse

Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Kommunedirektørens ansvar

  • er å være øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innenfor de rammene kommunestyret fastsetter
  • er å bidra til at administrasjonen og de tjenesteytende enhetene fungerer effektivt i forhold til overordnede mål og retningslinjer
  • er å ha møte- og talerett i alle kommunale, folkevalgte organer, herunder kommunale foretak, unntatt kontrollutvalget
  • er å representere kommunen i interkommunale relasjon
Publisert: 29.11.2016 12:42
Sist endret: 17.02.2021 13:36