Valg 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Valg 2017

Stortings- og sametingsvalg 2017, avholdes mandag 11. september 2017.

Valgkort

Alle stemmebrettiget vil få tilsendt valgkort innen 10. august 2017.

Valgkortet sendes til alle stemmeberettigede i Sandnes, og bekrefter at du er innført i manntallet for Sandnes. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. På forsiden av valgkortet vil det være opplyst i hvilken stemmekrets du er manntallsført, og navn og adresse på valglokalet hvor du skal stemme på selve valgdagen 11. september 2017.

På valgkortet vil du også finne informasjon om forhåndsstemmegivningen, om valgdagen og ytterligere informasjon, som endringer på stemmeseddelen osv.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du trenger ikke valgkort på valgdagen for å stemme, men det vil forenkle prosessen for stemmemottaker og det vil være raskere for deg. 
Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Les mer på departementets nettsider.Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Husk legitimasjon!

Vi har fått en del valgkort i retur til Sandnes kommune. Det kan være ulike årsaker til dette.

En grunn kan være ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.

Det kan også være manglende merking av postkasser.

Valgkortene i retur vil bli samlet på Servicekontoret frem til 11.september 2017.

Feil på valgkortet

Dersom du mener at det er feil på valgkortet kan du sende skriftlig melding til:

Valgstyret i Sandnes
Postboks 583
4302 Sandnes

Legitimasjonsplikt

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Forhåndsstemme 

Tid og sted for ordinær forhåndsstemmegivning i Sandnes
Periode Åpningstid Sted

Torsdag 10. august - fredag 1. september

 

mandag - fredag

kl. 08.30 - 15.15

Servicekontoret,

Haakon 7's gate 8

Mandag 4. september - fredag 8. september

mandag - fredag

kl. 08.30 - 20.00

Servicekontoret,

Haakon 7's gate 8

Torsdag 17. augugst - fredag 8. september

mandag - torsdag

kl. 10.00 - 19.00

fredag

kl. 10.00 - 16.00

lørdag

kl. 11.00 - 15.00

Sandnes Bibliotek,

Elvegata 27

 

 

 

 Forhåndsstemme i institusjoner

 Dag

Dato

Stemmested

Åpningstid

Onsdag

Onsdag

16. august

16. august

Huset Vårt Bo- og servicesenter

Lunde bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

kl. 10.00 – 12.00

 

Torsdag

 

17. august

 

Lura bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Torsdag

17. august

Riska bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

 

Fredag

 

18. august

 

Trones bolig og eldresenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

18. august

Funkishuset

kl. 12.00 – 14.00

Fredag

18. august

Austrått bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

18. august

Rovik bo- og aktivitetssenter

kl. 12.30 – 14.30

 

Mandag

 

21. august

 

Åse bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

21. august

Byhagen bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

 

Tirsdag

Tirsdag

21. august

 

22. august

22. august

Sandnes Helsesenter

 

Sandnes DPS avd. Varatun

Rundeskogen bo-og aktivitetsenter

kl. 12.30 – 14.30

 

kl. 10.00 – 12.00

kl. 12.30 – 14.30

 Forhåndsstemme fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen den 11. september 2017, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.
Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 3. juli til og med fredag 1. september 2017. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Husk å ta hensyn til postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med, er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Brevstemme fra utlandet

Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

• Navnet ditt
• Adressen din i Norge
• Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
• Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
• Tid og sted for stemmegivningen.
• Underskrift av deg som velger
• Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Sandnes, sender du konvolutten til:

Valgstyret i Sandnes
Postboks 583
4302 Sandnes

Velgere bosatt i utlandet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00.

Stemme på valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september. Da må du stemme i et valglokale i Sandnes kommune.

På forsiden av valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du hører til og lokalets åpningstid på valgdagen. Du kan likevel stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Slik stemmer du på valgdagen

Du MÅ ha legitimasjon for å stemme!

På valgdagen 11. september 2017 må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2017.

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Her kan du lese om legitimasjonsplikt og valgkort

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunen er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen.

Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmesedlene brettes og stemples før de legges i valgurnen.

Slik gjør du når du stemmer til stortingsvalget
Hva du skal gjøre Illustrasjon
1. Ta stemmeseddelen du vil bruke.  Hånd som tar to stemmesedler
2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.  Hånd som gjør endring på stemmeseddel
3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stemping ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmesedlene skal stemples.  Hender som bretter stemmeseddel
4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.  
5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.   Hånd som legger stemmesedler i valgurnen

 Se også plakat som henger i valglokalet.

Stemmesteder i Sandnes på valgdagen

Alle valglokaler har åpent kl. 09.00 - kl. 21.00

Oversikt over valgkretser og stemmesteder
Valgkrets Stemmested
Krets 01 Riska Riska idrettshall
Krets 02 Høle Høle skole
Krets 03 Sviland Sviland skole
Krets 04 Figgjo Figgjo skole
Krets 05 Ganddal Sørbøhallen
Krets 06 Sandved Sandved skole
Krets 07 Malmheim og Soma Malmheim skole
Krets 08 Bogafjell Bogafjellhallen
Krets 09 Stangeland Smeaheia skole
Krets 10 Trones og sentrum Trones skole
Krets 11 Lura Lura skole
Krets 12 Hana Hanahallen (Vatnekrossen)
Krets 13 Austrått Høyland ungdomsskole

 Her finner du bydeler, valgkretser og grunnkretser i Sandnes kommune.

Endre stemmeseddelen

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet, må du endre stemmeseddelen.

Veiledning for hvodan du gjør endringer står også på stemmeseddelen.

Ikke vær redd for å endre, stemmeseddelen blir ikke forkastet selv om du gjør feil.

Veiledning kommer.  

Stemmerett og manntall

Stemmerett har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som er eller noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, og som ikke har mistet stemmerettern etter Grunnloven § 53.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle velgerne vil få tilsendt valgkort. Dersom du nylig har flyttet og melding om flytting ikke er mottatt innflyttingskommunens folkeregister innen 30. juni valgåret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Husk legitimasjon!

Står du ikke oppført i manntallet, eller det er andre feil i listen, må krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til Sandnes valgstyre, postboks 583, 4302 Sandnes, snarest mulig. Valgstyret vil behandle klager og rette eventuelle feil i manntallet så lenge det er praktisk mulig fram mot valgdagen.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00.

Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall for Sandnes vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret, fram til og med 11. september. Hvis du vil klage på feil i mantallet, må skriftlig klage sendes til Sametinget innen 11. september 2017.

Alle stemmeberettigede samer bosatt i Sandnes, må forhåndsstemme ved Servicekontoret. 

Det er ikke mulig å stemme til Sametinget ved andre valglokaler.
Stemmegivningene fra Sandnes til Sametinget skal sendes og telles opp i Oslo.

Hva er kommunens oppgaver før valget?

Her finner du en oversikt over de viktigste oppgavene og datoene frem mot 11. september 2017.

Valgloven fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre. Valgstyrets oppgaver i forbindelse med valget er mangeartede. Kommunen er ansvarlig for manntallsføringen og gjennomføringen av den praktiske avviklingen.

Frist for endringer i manntallet

Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold (Valgforskriften § 1). Valgstyret skal oppdatere manntallet i henhold til § 1 så langt opp til valgdagen som mulig, med sikte på å få flest mulig ført inn i rett manntall (Valgforskriften § 2).

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner

Ved stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen. (Valgforskriften § 25).

Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som på grunnlag av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på annen måte, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 5. september kl. 15.00.

Frist for å kreve manntall

Når vi har oversikt over hvem som stiller lister, tilskrives disse med forespørsel om de ønsker tilsendt manntall. Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune innen den frist valgstyret har satt (Valgforskriftens § 3, punkt 1).

Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år (Valgforskriften § 3, punkt 4). Partiene får anledning til å fritt få utlevert to eksemplarer av manntallet og bestillingen må være valgstyrets sekretær i hende innen 1. juni 2017.


Bestilling av stemmesedler

Kontakt valgansvarlig i Rogaland fylkeskommune ved Chalotte Rosenberg Davidsen, tlf 51 51 67 81.

Etter valget

Kommunen sender valgoppgjøret til fylkeskommunen for kontroll og godkjenning.

Valglokaler

Her finner du informasjon om landets valglokaler enten du skal stemme før eller på selve valgdagen.

https://valg.no/valglokaler/

Vil du bli valgmedarbeider?

Søknadsfrist: 31. mai 2017

I forbindelse med Stortingsvalget 2017 søker Sandnes kommune etter engasjerte personer som kan jobbe som valgmedarbeidere på valgdagen, mandag 11. september.

Valgmedarbeiderne må være over 18 år, beherske norsk skriftlig og muntlig, være nøyaktige, være vant til å bruke PC og kunne jobbe lang dag. Valglokalene har åpent kl. 9-21.

Arbeidsoppgavene vil være stemmemottak, avkryssing i manntall, veiledning av velgere, opptelling av stemmer etter stengetid og andre praktiske oppgaver i og utenfor valglokalet under ledelse av stemmestyrets leder.

Valgmedarbeidere kan ikke stå på valgliste til Stortings- og sametingsvalget 2017.

Arbeidet godtgjøres med kr. 3000,-.

Vi gir grundig opplæring i valgadministrativt datasystem og regelverk om valget. Opplæringen er obligatorisk.

Søknad sendes elektronisk, søk her

Søknadsfrist: 31. mai 2017. 

Publisert: 04.05.2017 09:10
Sist endret: 04.05.2017 09:10