Valg 2021

Innhold

Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen 13. september.

Valgmedarbeider

Sandnes kommune søker valgmedarbeidere!

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 søker Sandnes kommune etter engasjerte personer som kan jobbe som valgmedarbeidere på valgdagen, mandag 13. september. (I noen av kretsene kan det bli aktuelt med valg også søndag 12.09.2021)

Valgmedarbeiderne må være over 18 år, beherske norsk skriftlig og muntlig, være nøyaktige, være vant til å bruke PC og kunne jobbe lang dag. Valglokalene har åpent kl. 9-21 og opptelling av stemmesedler starter umiddelbart etter at valglokalet er stengt. Det må også påregnes opplæring.

Valgmedarbeidere kan ikke stå på valgliste til stortings- eller sametingsvalget 2021.

Arbeidet godtgjøres med kr. 3000,-.

Her søker du

Søknadsfrist: 13. mai 2021

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndstemme eller stemme på valgdagen.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen, eller forhåndstemme i Sandnes.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løået av de siste 10 årene føre valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknaden må være kommet til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge, innen tirsdag 14. september 2021 kl. 17.00.

Søknad om innføring i manntallet

Sametingsvalget

Her vil det komme informasjon om sametingsvalget.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisterert, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir. 

Valgstyret
Sandnes kommune
Postboks 538
4302 Sandnes

Kontaktinformasjon til valgansvarlig:

Guro W. Løvli
Mobil 993 68 122
Telefon 51 33 60 10
E-post: guro.lovli@sandnes.kommune.no 

Anita Løland
Mobil 958 99 705
Telefon 51 33 56 90
E-post: anita.loland@sandnes.kommune.no 

 

Publisert: 15.03.2021 12:09
Sist endret: 06.04.2021 14:46