Valg 2021

Innhold

Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen 13. september.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndstemme eller stemme på valgdagen.

Partier som stiller til valg

Her finner du listene fra partiene som stiller til valg i Rogaland.

Valgdagen er mandag 13. september 2021, og åpningstiden er fra kl. 09 - kl. 21.00. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Manntallsførte i Sandnes kan på valgdagen avgi sin stemme i hvilket som helst av kommunens 14 valglokaler.

Her finner du valglokalene i Sandnes.

Husk at du må ha med legitimasjon for å få lov å stemme! Legitimasjonen må inneholde bilde, fødselsdato og navn. Du er ikke nødt til å ta med valgkort, men det vil forenkle stemmegivningen.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen, eller forhåndstemme i Sandnes.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknaden må være kommet til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge, innen tirsdag 14. september 2021 kl. 17.00.

Søknad om innføring i manntallet

Sametingsvalget

For å kunne stemme til samtingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. 

Fristen for å søke deg inn i sametingets valgmanntall er 30. juni 2021. Du får tilsendt eget valgkort til sametingsvalget. 

Sametinget har 7 valgkretser, Sandnes hører til Sør-Norges valgkrets.

Slik søker du deg inn i Sametingets valgmanntall

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget

For mer informasjon om sametingsvalget 2021, se Sametinget.no

I 2021 vil stemmesedler på samisk bli sendt ut til den enkelte velgeren, sammen med valgkortet. Stemmesedlene vil ha partinavn på norsk øverst og det samiske navnet under det norske navnet, men i mindre skrift. Velgeren kan selv avgjøre hvorvidt vedkommende vil bruke stemmesedler på samisk når hen avgir stemme. Stemmesedler på samisk sendes altså ikke ut til kommunene i år.

Kommunen har stemmeseddelsett på norsk tilgjengelig ved oppgitte stemmested for sametingsvalget. 

Her finner du valglokalene i Sandnes

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisterert, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir. 

Valgstyret
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontaktinformasjon til valgansvarlig:

Guro W. Løvli
Mobil 993 68 122
Telefon 51 33 60 10
E-post: guro.lovli@sandnes.kommune.no 

Anita Løland
Mobil 958 99 705
Telefon 51 33 56 90
E-post: anita.loland@sandnes.kommune.no 

 

Stemmesedler til sametingsvalget:

I 2021 vil stemmesedler på samisk bli sendt ut til den enkelte velgeren, sammen med valgkortet. Stemmesedlene vil ha partinavn på norsk øverst og det samiske navnet under det norske navnet, men i mindre skrift. Velgeren kan selv avgjøre hvorvidt vedkommende vil bruke stemmesedler på samisk når hen avgir stemme. Stemmesedler på samisk sendes altså ikke ut til kommunene i år.

Kommunen har stemmeseddelsett på norsk tilgjengelig ved oppgitte stemmested for sametingsvalget.

 

Publisert: 15.03.2021 12:09
Sist endret: 13.09.2021 13:13