Valg 2021

Innhold

Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen 13. september.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndstemme eller stemme på valgdagen.

Tidligstemme

Du kan tidligstemme i perioden torsdag 1. juli - mandag 9. august 2021

Servicekontoret i Sandnes, mandag - fredag 08.30 - 15.15

Servicekontoret i Forsand, etter avtale med servicekontoret, tlf 51 33 50 00.

Husk legitimasjon!

Forhåndstemme

Du kan forhåndstemme fra 10. august 2021.

HUSK at du må ha legitimasjon for å få lov å stemme! Legitimasjonen må inneholde bilde, fødselsdato og navn. Du er ikke nødt til å ta med deg valgkort, men det vil forenkle stemmegivningen.

Tirsdag 10. august – lørdag 28. august:

mandag – fredag kl. 08.30 – 15.15

torsdag kl. 08.30 – 18.00

lørdag kl. 10.00 – 15.00

 

Mandag 30. august – fredag 10. september:

mandag – fredag kl. 08.30 – 20.00

lørdag kl. 10.00 – 15.00

 

Tirsdag 10. august - onsdag 8. september:

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.00

Torsdag 9. september 08.30 - 19.00

 

Tirsdag 10. august – fredag 10. september

Tirsdager og torsdager kl. 15.00 – 19.00

 

Tirsdag 10. august – fredag 10. september

Tirsdager og torsdager kl. 15.00 – 19.00

 

Dag Dato Åpningstid Stemmestad
Mandag 16. august 09.30 - 11.30 Huset Vårt bo- og aktivitetssenter
Mandag 16. august 12.30 - 14.30 Lunde bo- og aktivitetssenter
Tirsdag  17. august 09.30 - 11.30 Lura bo- og aktivitetssenter
Tirsdag 17. august 09.30-11.30 Riska bo- og aktivitetssenter
Onsdag 18. august 09.30 - 11.30 Trones bolig- og eldresenter
Onsdag  18. august 12.30 - 14.30 Åse bo- og aktivitetssenter
Torsdag 19. august 09.30 - 11. 30 Austrått bo- og aktivitetsenter
Torsdag 19. august 12.30 - 14.30 Rovik bo- og aktivitetssenter
Fredag 20. august 09.30 - 11.30 Forsandheimen
Mandag 23. august 09-30 - 11.30 Byhagen bo- og aktivitetssenter
Mandag 23. august 12.30 - 14.30 Sandnes helsesenter
Tirsdag 24. august 09.30 - 11.30 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere dersom smittevernreglene på det aktuelle tidspunktet tillater det.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmemottak, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, for eksempel hjemme. Søknad om dette kan sendes på e-post eller ringes inn på telefon 51 33 50 00 eller sendes Valgstyret, Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes. Søknad om dette må være mottatt innen fredag 10. september kl. 10.00.

 Personer som er satt i covid-19 isolasjon eller personer som er satt i covid-19 karantene etter fredag 10. august, og ikke har mulighet til å komme seg til et valglokale kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen settes til mandag 13. september kl. 10.00 og det vil bli kunngjort hvor disse kan ta kontakt for å avgi sin stemme.

Dersom du er i utlandet på valgdagen den 13. september 2021, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. 

Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli 2021. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen tirsdag 14. september kl. 17.00. Husk å ta hensyn til postgang. 

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon. 

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Forhåndsstemme fra utlandet

 

Brevstemme fra utlandet

Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.
En brevstemme må være poststemplet utenriks.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

• Navnet ditt
• Adressen din i Norge
• Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
• Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
• Tid og sted for stemmegivningen. 
• Underskrift av deg som velger
• Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Sandnes, sender du konvolutten til:

Valgstyret i Sandnes
Postboks 583
4302 Sandnes

Velgere bosatt i utlandet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknad om innføring i manntallet

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 14. september kl. 17.00.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen, eller forhåndstemme i Sandnes.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løået av de siste 10 årene føre valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknaden må være kommet til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge, innen tirsdag 14. september 2021 kl. 17.00.

Søknad om innføring i manntallet

Sametingsvalget

For å kunne stemme til samtingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. 

Fristen for å søke deg inn i sametingets valgmanntall er 30. juni 2021. Du får tilsendt eget valgkort til sametingsvalget. 

Sametinget har 7 valgkretser, Sandnes hører til Sør-Norges valgkrets.

Slik søker du deg inn i Sametingets valgmanntall

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget

For mer informasjon om sametingsvalget 2021, se Sametinget.no

I 2021 vil stemmesedler på samisk bli sendt ut til den enkelte velgeren, sammen med valgkortet. Stemmesedlene vil ha partinavn på norsk øverst og det samiske navnet under det norske navnet, men i mindre skrift. Velgeren kan selv avgjøre hvorvidt vedkommende vil bruke stemmesedler på samisk når hen avgir stemme. Stemmesedler på samisk sendes altså ikke ut til kommunene i år.

Kommunen har stemmeseddelsett på norsk tilgjengelig ved oppgitte stemmested for sametingsvalget. 

Forsand, kommunehuset:        

Tirsdag, onsdag og torsdager i perioden

tirsdag 10. august – onsdag 8. september, kl. 08.30 - 15.00

Torsdag 9. september, kl. 08.30 - 19.00

 Sandnes rådhus:

Tirsdag 10. august – lørdag 28. august:

mandag – fredag kl. 08.30 – 15.15

torsdag kl. 08.30 – 18.00

lørdag kl. 10.00 – 15.00

 

Mandag 30. august – fredag 10. september:

mandag – fredag kl. 08.30 – 20.00

lørdag kl. 10.00 – 15.00

Trones skole, Postveien 65

Kommunehuset i Forsand, Fossanvegen 380

Mandag 13.09.2021, kl. 09.00 – 21.00.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisterert, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir. 

Valgstyret
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontaktinformasjon til valgansvarlig:

Guro W. Løvli
Mobil 993 68 122
Telefon 51 33 60 10
E-post: guro.lovli@sandnes.kommune.no 

Anita Løland
Mobil 958 99 705
Telefon 51 33 56 90
E-post: anita.loland@sandnes.kommune.no 

 

Valgmedarbeider

Sandnes kommune søker valgmedarbeidere!

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 søker Sandnes kommune etter engasjerte personer som kan jobbe som valgmedarbeidere på valgdagen, mandag 13. september. (I noen av kretsene kan det bli aktuelt med valg også søndag 12.09.2021)

Valgmedarbeiderne må være over 18 år, beherske norsk skriftlig og muntlig, være nøyaktige, være vant til å bruke PC og kunne jobbe lang dag. Valglokalene har åpent kl. 9-21 og opptelling av stemmesedler starter umiddelbart etter at valglokalet er stengt. Det må også påregnes opplæring.

Valgmedarbeidere kan ikke stå på valgliste til stortings- eller sametingsvalget 2021.

Arbeidet godtgjøres med kr. 3000,-.

Her søker du

Søknadsfrist: 13. mai 2021

Stemmesedler til sametingsvalget:

I 2021 vil stemmesedler på samisk bli sendt ut til den enkelte velgeren, sammen med valgkortet. Stemmesedlene vil ha partinavn på norsk øverst og det samiske navnet under det norske navnet, men i mindre skrift. Velgeren kan selv avgjøre hvorvidt vedkommende vil bruke stemmesedler på samisk når hen avgir stemme. Stemmesedler på samisk sendes altså ikke ut til kommunene i år.

Kommunen har stemmeseddelsett på norsk tilgjengelig ved oppgitte stemmested for sametingsvalget.

 

Publisert: 15.03.2021 12:09
Sist endret: 04.08.2021 10:17