Valg 2019

Innhold

Valg 2019

Vil du bli valgmedarbeider?

Søknadsfristen var 19. mai. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om å bli valgmedarbeider.

Godkjente valglister

Godkjente valglister for gjennomsyn.

Innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke tilstrekkelig at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

"Krav til og behandling av listeforslag" på valg.no her.

"Veiledning til utfylling av listeforslag" på valg.no her.

 

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april 2019 kl. 12.00.

 

Listeforslagene legges fram for godkjenning i valgstyrets møte 21.05.2019.

Følgende lister er mottatt:

 

Forhåndsstemme 

Servicekontoret i Sandnes og kommunehuset i Forsand mottar tidligstemmer i perioden mandag 1. juli – fredag 9. august, med følgende åpningstider:

Sandnes:    Mandag – fredag kl. 08.30 – 15.15

Forsand:     Etter avtale med servicetorget. Her finner du kontaktinformasjon. 

 

Tid og sted for ordinær forhåndsstemmegivning i Sandnes og Forsand

Du kan forhåndsstemme i Sandnes rådhus og i kommunehuset i Forsand i perioden mandag 12. august – fredag 6. september.

Periode Åpningstid Sted

           

Mandag 12. august – fredag 6. september

                   

mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.00

 

Forsand kommunehus,

Fossanvegen 380

Torsdag 5. september

kl. 08.00 - 19.00

Forsand kommunehus, Fossanvegen 380

Mandag 12. august – lørdag 24. august 

 

 

 

mandag - fredag

kl. 08.30 - 15.15

torsdager kl. 08.30 - 18.00

lørdager kl. 10.00 - 15.00

Sandnes rådhus,

Rådhusgata 1

Mandag 26. august – fredag 6. september 

 

mandag - fredag

kl. 08.30 - 20.00

lørdag kl. 10.00 - 15.00

Sandnes rådhus,

Rådhusgata 1

Siste frist for forhåndstemming til andre kommuner er fredag 6. september 2019 kl. 14.00. 

 

 Dag

Dato

Stemmested

Åpningstid

Onsdag

Onsdag

14. august

14. august

Huset Vårt Bo- og servicesenter

Lunde bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

kl. 10.00 – 12.00

 

Torsdag

 

15. august

 

Lura bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Torsdag

15. august

Riska bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

 

Fredag

 

16. august

 

Trones bolig og eldresenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

16. august

Austrått bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

16. august

Rovik bo- og aktivitetssenter

kl. 12.30 – 14.30

 

Mandag

 

19. august

 

Åse bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

19. august

Byhagen bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

 

19. august

 

Sandnes Helsesenter

 

kl. 12.30 – 14.30

Tirsdag

Tirsdag

20. august

20. august

Sandnes DPS avd. Varatun

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter

kl 10.00 - 12.00

kl. 12.30 - 14.30

Onsadag

4. september

Forsandheimen

10.00-12.00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere.

 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmemottak, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, for eksempel hjemme. Søknad om dette kan ringes inn på telefon 51 33 60 00 (Sandnes) eller 51 70 00 00 (Forsand), eller sendes Valgstyret, Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes. Søknad om dette må være mottatt innen tirsdag 3. september kl. 15.00.

 

Stemme på valgdagen

Valgdagen er mandag 9. september 2019. Hvis du er folkeregistrert i Sandnes, må du stemme i et valglokale i Sandnes kommune. Hvis du er folkeregistrert i Forsand, må du på Forsand kommunehus.

På forsiden av valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du hører til og lokalets åpningstid på valgdagen. Du kan likevel stemme i hvilket som helst valglokale i den kommunen du er folkeregistrert.

HUSK at du må ha legitimasjon for å få lov å stemme!

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Slik stemmer du på valgdagen

På valgdagen 9. september 2019 må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2019.

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Her kan du lese om legitimasjonsplikt og valgkort.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunen er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen.

Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmesedlene brettes og stemples før de legges i valgurnen.

Slik gjør du når du stemmer
Hva du skal gjøre Illustrasjon
1. Ta stemmeseddelen/sedlene du vil bruke.  Hånd som tar to stemmesedler
2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen/sedlene.  Hånd som gjør endring på stemmeseddel
3. Brett sammen stemmeseddelen/sedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmesedlene skal stemples.  Hender som bretter stemmeseddel
4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen/sedlene. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.  
5. Legg selv den/de stemplede stemmeseddelen/sedlene i valgurnen.   Hånd som legger stemmesedler i valgurnen

 Se også plakat som henger i valglokalet.

 

Husk at på valgdagen må du stemme i den kommunen du var folkeregistrert i, pr 30. juni 2019. 

Alle valglokaler har åpent kl. 09.00 - kl. 21.00

Oversikt over valgkretser og stemmesteder
Valgkrets Stemmested
Krets 01 Riska Riska idrettshall
Krets 02 Høle Høle skole
Krets 03 Sviland Sviland skole
Krets 04 Figgjo Figgjo skole (den nye skolen)
Krets 05 Ganddal Sørbøhallen
Krets 06 Sandved Sandved skole
Krets 07 Malmheim og Soma Malmheim skole
Krets 08 Bogafjell Bogafjellhallen
Krets 09 Stangeland Smeaheia skole
Krets 10 Trones og sentrum Trones skole
Krets 11 Lura Lura skole
Krets 12 Hana Hanahallen (Vatnekrossen)
Krets 13 Austrått Høyland ungdomsskole
Krets 14 Forsand Kommunehuset

 Her finner du bydeler, valgkretser og grunnkretser i Sandnes kommune.

 

Publisert: 22.08.2018 14:46
Sist endret: 24.05.2019 12:33