Ukeprogram

Innhold

Ukeprogram

Stanley Wiraks program fram til 22. november

Mandag 4. november

Interne møter

Møte Lysefjorden utvikling

Tirsdag 5. november

Interne møter

Styremøte Sandnes kunst- og kulturhus

Onsdag 6. november

Styremøte Sandnes Eiendomselskap KF

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

Torsdag 7. november

Ordfører- og rådmannsamling i Haugesund

Fredag 8. november

Ordfører- og rådmannsamling i Haugesund

Mandag 11. november

Mekling hos Fylkesmannen

Bystyremøte "Gamle Sandnes"

Tirsdag 12. november

Logistikkdagen

Styremøte Rogaland AP

Onsdag 13. november

Interne møter

Forhandlingsutvalget Byvekstavtale Nord-Jæren

Torsdag 14. november

20 årsjubileum Ruskafeen No 13

Fredag 15. november

Nettverksforum for transport i by

Mandag 18. november

Møte Østerhus

Kommunestyremøte

Tirsdag 19. november

Interne møter

Onsdag 20. november

Styremøte IVAR

Møte Sandneslauget

Torsdag 21. november

Barn- og unges bystyremøte

Fredag 22. november

Interne møter

Publisert: 28.03.2017 09:36
Sist endret: 08.11.2019 08:04