Ukeprogram

Innhold

Ukeprogram

Stanley Wiraks program fram til 16. april

Tirsdag 6. april

Møte i beredskapsledelsen

Interne møter

Møte med ordførerne på Nord-Jæren

Møte "Regionale utviklingstrekk Rogaland 2021"

Onsdag 7. april

Interne møter

Møte i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 

Torsdag 8. april

Beredskapsledelsen

Møte i valgkomiteen Lyse AS

Nyåpning av Hetland Sport

Boligforum

Fredag 9. april

Fredagsmøte Ryfylkeordførere

Styremøte IVAR

Mandag 12. april

Formannskapet

Tirsdag 13. april

Kommunekonferansen KLP

Statusmøte med ordførerne på Nord-Jæren

Onsdag 14. april

Ryfylkerådet

Torsdag 15. april

Beredskapsledelsen

Barn og unges kommunestyre

Fredag 16. april

Fredagsmøte Ryfylkeordførerne

Formøte kommunestyret

 

Publisert: 28.03.2017 09:36
Sist endret: 06.04.2021 10:43