Politisk sekretariat

Innhold

Politisk sekretariat

Grunnlaget for politisk sekretariats ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, samt i reglementer gitt av kommunestyret.

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, en effektiv møteavvikling for følgende politiske utvalg i Sandnes kommune :

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Administrasjonsutvalget
 • Kommuneplanutvalget
 • Utvalg for kultur, næring og innovasjon
 • Utvalg for helse- og sosialtjenester
 • Utvalg for by- og samfunnsutvikling
 • Utvalg for miljø og tekniske saker
 • Valgstyret
 • Valgnemnda
 • Sandnes Innvandrerråd
 • Sandnes Eldreråd
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre oppgaver:

 • Opprettholde og videreutvikle saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene. Herunder tilrettelegge for papirløs saksflyt mellom enhetene.
 • Sørge for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på.
 • Gi informasjon/veiledning til publikum, presse og folkevalgte angående spørsmål om saker og vedtak.
 • Ansvar for planlegging og utførelse av borgerlige vielser i kommunen
 • Sekretariat for ordfører og varaordfører, herunder tilrettelegge for møter og arrangementer
 • Sekretariat for områdeutvalgene
 • Sekretariat for kommunedirektør og direktører
 • Sekretariat for valg av meddommere

I tillegg er politisk sekretariat ansvarlig for gjennomføring av Stortings- og Sametingsvalg og Kommune- og fylkestingsvalg i Sandnes kommune.

Politisk sekretariat har 8 ansatte og er organisatorisk underlagt organisasjonsdirektør.

Politisk sekretariat kan kontaktes på e-post politisk.sekretariat@sandnes.kommune.no eller på telefon 51 33 51 00. Nedenfor er ytterligere kontaktinformasjon:

  Mobil

Leder Kirsti Lygre Rostøl   

kirsti.lygre.rostol@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget

48044034

Konsulent Grete Falkanger 

grete.falkanger@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for ordfører og varaordfører

40008682

Konsulent Sissel Hauge-Vikane  

sissel.hauge-vikane@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for utvalg for by- og samfunnsutvikling og oppnevning av meddommere

99324801

Konsulent Anita Løland

anita.loland@sandnes.kommune.no

Valgansvarlig og ansvarlig for valgstyret, utvalg for kultur, næring og innovasjon og utvalg for oppvekst, samt kommunale ID kort

95899705

Konsulent Aslaug Solberg Eltervåg

aslaug.solberg.eltervag@sandnes.kommune.no

Ansvar for vielser og kommuneplanutvalget

93466615

Konsulent Bodil Vika

olaug.bodil.vika@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for utvalg for helse- og sosialtjenester, Sandnes eldreråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og valgnemnda

99266185

Konsulent Tove Iren Vatne

tove.iren.vatne@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for utvalg for miljø og tekniske saker, Sandnes Innvandrerråd og kommunale ID kort

90117124

Konsulent Marita C. Svindland

marita.svindland@sandnes.kommune.no

Ansvarlig for områdeutvalgene i Sandnes

51335100
Publisert: 06.07.2021 10:11
Sist endret: 09.09.2021 10:52