Ordfører Stanley Wirak (Ap)

Innhold

Ordfører Stanley Wirak (Ap)

Ordfører Stanley Wirak

Kontaktinfo

Telefon: 51 33 55 87
Mobil: 913 92 266
Epost: ordforer@sandnes.kommune.no*

*Vær oppmerksom på at e-poster og annen post til ordføreren kan bli behandlet i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen". Dermed må du regne med at innholdet kan bli offentlig tilgjengelig.

Politisk sekretariat

Varaordfører

Her finner du informasjon om varaordfører.

Besøksadresse

Sandnes rådhus
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Postadresse

Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Bakgrunn

Stanley Wirak er født 15. august 1950. Han er oppvokst på Lura, er gift og har tre barn og fem barnebarn. Han er siviløkonom, og har vært innvalgt i bystyret siden 2003. Tidligere har han vært medlem av Lura bydelsutvalg.

Etter realskoleeksamen og avtjent førstegangstjenste, arbeidet han fire år som industriarbeider, først ett år hos Øglænd og deretter tre år ved Sandnes Støperi. Deretter arbeidet han tre år ved Condeep anlegget i Jåttåvågen som anleggsarbeider/jernbinder.

Han tok Økonomisk Gymnas på kveldstid. Deretter startet han på Handelshøyskolen i Bergen, der han avla eksamen i 1981.

Fra da og fram til 2008 var han ansatt i Statoil, og arbeidet i hovedsak innen økonomi og ledelse. Han arbeidet ved selskapets kontorer i USA vel to år og vel ett år i Aberdeen.

Wirak var også ordfører i periodene 2011-2015 og 2015-2019. Han har ogsæ vært leder for utvalg for kultur og oppvekst i perioden 2007-2011.

Publisert: 28.03.2017 09:31
Sist endret: 06.07.2021 10:14