Områdeutvalgene

Innhold

Områdeutvalgene

De 13 bydelsutvalgene i Sandnes ble avviklet ved utgangen av 2019. I nye Sandnes er det 6 områdeutvalg. Områdeutvalgene skal behandle saker som gjelder nye Sandnes kommune. Prinsippene for valgordningen til bydelsutvalgene i Sandnes kommune er videreført til de nye områdeutvalgene. Du kan lese saksdokumentene fra møtet i Kommunestyret 18. november 2019 her - Klikk på "60/19 - Organisering av områdeutvalg i nye Sandnes".

 

Områdeutvalgenes oppgaver er bestemt av kommuneloven og reglement for områdeutvalgene i Sandnes.

De enkelte områdeutvalgene skal være:

  • Et politisk organ som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
  • En kanal for dialog mellom innbyggerne i området og kommunen.
  • Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne i området.

Uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når sakene angår området spesielt, skal områdeutvalgene oversendes: Plansaker, byggesaker som i vesentlig grad avviker fra gjeldende reguleringsplaner, saker vedrørende etablering av private og offentlige servicetilbud og nærmiljøsaker (verne- og miljøsaker). Områdeutvalgene har et særlig ansvar for å framskaffe lokale stedsnavn. Oppregningen er ikke uttømmende. Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for områdeutvalgene alle saker av viktighet for det enkelte området, og områdeutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig.

Områdeutvalgenes møter er åpne for offentligheten.

Kart over områdeutvalgene - klikk her

Områdeutvalg øst

Omfatter Høle og Forsand

Kart over områdeutvalg - Område øst: Høle og Forsand 

 

Områdeutvalg nord

Omfatter Riska, Hana og Sviland

Kart over områdeutvalg - Område nord: Hana, Riska og Sviland 

 

Områdeutvalg sør-øst

Omfatter Austrått, Bogafjell og Figgjo

Kart over områdeutvalg - Område sør-øst: Austrått, Bogafjell og Figgjo 

 

Områdeutvalg sør

Omfatter Ganddal (øst for RV 44) og Sandved

Kart over områdeutvalg - Område sør: Ganddal (øst for RV 44) og Sandved 

 

Områdeutvalg sentrum

Omfatter Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum

Kart over områdeutvalg - Område sentrum: Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum 

 

Områdeutvalg vest

Omfatter landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma

Kart over område vest: Landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma 


 

Søknad om tilskudd fra områdeutvalgene

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for sitt område kan søke områdeutvalgene om tilskudd. 

Områdeutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener områdene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist er 1. april

Søknaden sendes på e-post til bydelsekr@sandnes.kommune.no, eller som brev til:

Sandnes kommune
Områdeutvalgenes sekretariat 
Postboks 583
4302 Sandnes


Kontaktinfo

Marita C. Svindland, telefon 51 33 51 10 e-post bydelsekr@sandnes.kommune.no

E-postadresser og annen kontaktinformasjon til lederne i områdeutvalgene i Sandnes 2019-2023 her.


Saksdokumenter og møter

Se møteplan 2020 for områdeutvalgene her (PDF).

Les saksdokumenter her.

 

Områdeutvalg øst

Omfatter Høle og Forsand.

Leder Inge Roar Larsen, mobil 400 08 753, e-post roar.larsen@sandnespolitiker.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg øst for perioden 2019-2023 her.

 

Områdeutvalg nord

Omfatter Riska, Hana og Sviland.

Leder Ellen Karin Moen, mobil 952 00 813, e-post ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg nord for perioden 2019-2023 her.

 

Områdeutvalg sør-øst

Omfatter Austrått, Bogafjell og Figgjo.

Leder Sigurd Sjursen, mobil 913 56 898, e-post sigurd.sjursen@sandnespolitiker.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg sør-øst for perioden 2019-2023 her.

 

Områdeutvalg sør

Omfatter Ganddal (øst for RV 44) og Sandved.

Leder Per Løvaas, mobil 932 22 057, e-post per.lovaas@sandnespolitiker.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg sør for perioden 2019-2023 her.

 

Områdeutvalg sentrum

Omfatter Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum.

Leder Ragnvald Erga, mobil 911 98 534, e-post ragnvald.erga@sandnespolitiker.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg sentrum for perioden 2019-2023 her.

 

Områdeutvalg vest

Omfatter landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma.

Leder Njål Folkvord, mobil 932 00 705, e-post Njal@klingsheim-hage.no

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer i Områdeutvalg vest for perioden 2019-2023 her.

Publisert: 09.12.2019 13:23
Sist endret: 13.12.2019 10:45