Områdeutvalgenes reglement og medlemsoversikt

Innhold

Områdeutvalgenes reglement og medlemsoversikt

De 13 bydelsutvalgene i Sandnes ble avviklet ved utgangen av 2019. I nye Sandnes er det 6 områdeutvalg. Områdeutvalgene skal behandle saker som gjelder nye Sandnes kommune. Prinsippene for valgordningen til bydelsutvalgene i Sandnes kommune er videreført til de nye områdeutvalgene, se saksdokumentet fra behandlingen i kommunestyres møte 18.11.2019, sak 60/19 - Organisering av områdeutvalg i nye Sandnes.

Saksdokumenter og møter

Saksdokumenter og møter

Møteplan 2021 for områdeutvalgene

Møteplan 2020 for områdeutvalgene 

Områdeutvalgenes oppgaver

Områdeutvalgenes oppgaver er bestemt av kommuneloven og reglement for områdeutvalgene i Sandnes.

De enkelte områdeutvalgene skal være:

  • Et politisk organ som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
  • En kanal for dialog mellom innbyggerne i området og kommunen.
  • Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne i området.

Uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når sakene angår området spesielt, skal områdeutvalgene oversendes: Plansaker, byggesaker som i vesentlig grad avviker fra gjeldende reguleringsplaner, saker vedrørende etablering av private og offentlige servicetilbud og nærmiljøsaker (verne- og miljøsaker). Områdeutvalgene har et særlig ansvar for å framskaffe lokale stedsnavn. Oppregningen er ikke uttømmende. Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for områdeutvalgene alle saker av viktighet for det enkelte området, og områdeutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig.

Områdeutvalgenes møter er åpne for offentligheten.

Kart over områdeutvalgene - klikk her

Områdeutvalg øst

Omfatter Høle og Forsand

Kart over områdeutvalg - Område øst: Høle og Forsand 

 

Områdeutvalg nord

Omfatter Riska, Hana og Sviland

Kart over områdeutvalg - Område nord: Hana, Riska og Sviland 

 

Områdeutvalg sør-øst

Omfatter Austrått, Bogafjell og Figgjo

Kart over områdeutvalg - Område sør-øst: Austrått, Bogafjell og Figgjo 

 

Områdeutvalg sør

Omfatter Ganddal (øst for RV 44) og Sandved

Kart over områdeutvalg - Område sør: Ganddal (øst for RV 44) og Sandved 

 

Områdeutvalg sentrum

Omfatter Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum

Kart over områdeutvalg - Område sentrum: Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum 

 

Områdeutvalg vest

Omfatter landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma

Kart over område vest: Landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma 

Søknad om tilskudd fra områdeutvalgene

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for sitt område kan søke områdeutvalgene om tilskudd. 

Områdeutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener områdene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

Last ned søknadsskjema i PDF-format.

Last ned søknadsskjema i Word-format.

Søknaden sendes fortrinnsvis på e-post til bydelsekr@sandnes.kommune.no.
Alternativt til: Områdeutvalgenes sekretariat, Sandnes kommune, pb 583, 4302 Sandnes.

Søknadsfrist er 1. april.

Kontaktinformasjon

Epost bydelsekr@sandnes.kommune.no, tlf 51335110

Områdeutvalgenes ledere

   E-post mobil
Nord: Sviland, Hana og Riska    
Ellen Karin Moen  ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no 952 00 813
Sør: Ganddal og Sandved    
Per Løvaas per.lovaas@sandnespolitiker.no 932 22 057
Sørøst: Austrått, Bogafjell og Figgjo    
Sigurd Sjursen sigurd.sjursen@sandnespolitiker.no 913 56 898
Sentrum: Stangeland, Lura og Trones og sentrum   
Ragnvald Erga  ragnvald.erga@sandnespolitiker.no 911 98 534
Vest: Landbruksområdene, Malmheim og Soma   
Njål Folkvord Njal@klingsheim-hage.no 932 00 705
Øst: Høle og Forsand    
Inge Roar Larsen  roar.larsen@sandnespolitiker.no 400 08 753

Områdeutvalg øst - Høle og Forsand

Leder: Inge Roar Larsen (Ap)
Nestleder: Inge Vold (Sp)
Sekretær: Siv Fossan (Krf)

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Inge Roar Larsen roar.larsen@sandnespolitiker.no 400 08 753
Kristine Lillebø kristine.lillebo@sandnespolitiker.no 992 25 406
Fremskrittspartiet    
Reidar Thu Reidar.thu@sandnespolitiker.no 911 42 455
Høyre    
Trond Haukelid trond@kjellhaver.no 458 67 366
Kristelig Folkeparti    
Siv Fossan ivfossan@online.no 926 23 180
Senterpartiet    
Inge Vold ing-vol@online.no 958 19 652
Sosialistisk venstreparti    
Gina Osaland gosaland@online.no 915 26 923
Ungdomsrepresentanter 2021-2023   
Tomine Espedal Strand tomine.e.strand@icloud.com 414 50 306
Brynjar Slettebø Meyer

meyerbrynjar@gmail.com

489 40 070

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Områdeutvalg nord - Riska, Hana og Sviland

Leder: Ellen Karin Moen (FNB)
Nestleder: Glenn Øgreid (Frp)
Sekretær: Reidun Marie Enge (Ap)

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Reidun M. Enge renge@hanafjedle.net 455 05 612
Fremskrittspartiet    
Glenn Øgreid glenn.ogreid@halliburton.com 934 39 221
Høyre    
Oddvar Dalane oddvar.dalane@halliburton.com 940 02 754
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Ellen Karin Moen ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no 952 00 813
Kristelig Folkeparti   
Lillian Øksnevad lillian.oksnevad@lyse.net 994 35 247
Senterpartiet    
Stian Espedal stian.espedal@nortura.no 979 58 151
Miljøpartiet De Grønne   
Alexandra Kirstin Gjerdrum Alexandra.Kirstin.Gjerdrum@sandnespolitiker.no 408 40 826
Ungdomsrepresentanter 2021-2023  

Rine Ravndal

rine.ravndal@sandnesskolen.no

913 98 272

Sandra Eline Sandvik

sandra.sandvik@sandnesskolen.no

405 88 264

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Områdeutvalg sør-øst - Austrått, Bogafjell og Figgjo

Leder: Sigurd Sjursen (Frp)
Nestleder: Kjell Kronfeldt (Ap)
Sekretær:  Guttorm Stangeland (H)

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Kjell Kronfeldt kjell.kronfeldt@lyse.net 905 04 864
Fremskrittspartiet    
Sigurd Sjursen sigurd.sjursen@sandnespolitiker.no 913 56 898
Randi Amalia Skretting randiamalia@hotmail.com 454 14 487
Høyre    
Guttorm Stangeland guttorm.stangeland@sandnespolitiker.no 400 05 473
Renate Thunem renatethunem@lyse.net 412 70 903
Kristelig Folkeparti    
Magnus Tekse mtekse@gmail.com 477 55 596
Senterpartiet    
Bjørg Iren Håland beggi@lyse.net 971 45 690
Ungdomsrepresentanter 2021-2023  
Maria Fjelde Maria.fjelde@sandnesskolen.no 984 54 109
Henrik H. Wiig 

Henrik.Wiig@icloud.com

465 12 335

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Områdeutvalg sør - Ganddal (øst for RV44 og Sandved)

Leder: Per Løvaas (FNB)
Nestleder: Tor William Høyvik (H)
Sekretær: Tor William Høyvik (H)

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Bente Guddal bente.guddal@skole.rogfk.no 913 40 811
Fremskrittspartiet    
Bjørn Eikeskog Bjorn.Eikeskog@sandnespolitiker.no 913 64 124
Høyre    
Tor William Høyvik twh@lyse.net 977 37 473
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Per Løvaas per.lovaas@sandnespolitiker.no 932 22 057
Kristelig Folkeparti    
Thomas Thesen Thomas.thesen@sandnespolitiker.no 900 65 363
Senterpartiet    
Hanne Hermanrud (Ap)  hannheh58@gmail.com 975 21 615
Venstre    
Tove Frantzen tove.frantzen@venstre.no 957 98 572
Ungdomsrepresentanter 2021-2023  
Filip Rolland Hansen

filip.hansen@sandnesskolen.no

928 11 138
Milla Sofie Hansen milsofhan@hotmail.com 983 64 315

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Områdeutvalg sentrum - Lura (øst for E39 og nord for Løwenstrasse), Stangland (øst forE39/RV 44), Trones og sentrum

Leder: Ragnvald Erga (Ap)
Nestleder: Inger Helen Aanestad (Sp)
Sekretær: Merete Fagernes-Turpin

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Ragnvald Erga ragnvald.erga@sandnespolitiker.no 911 98 534
Gustav Ove Tjelta gustav.ove.tjelta@lyse.net 917 17 250
Fremskrittspartiet    
Elisabeth Stene Elisabeth.stene@sandnespolitiker.no 936 64 734
Høyre    
Milan Aran MilanAran1999@gmail.com 412 36 554
Senterpartiet    
Inger Helen Aanestad ihaanestad@yahoo.no 473 03 230
Venstre    
Merete Fagernes-Turpin

merete.fagernes-turpin@sandnespolitiker.no

957 97 706
Miljøpartiet De Grønne    
Bjarte Slettebø bjartesle@gmail.com 904 14 141
Ungdomsrepresentanter 2021-2023  

Peter Sharov

peter.sharov@sandnesskolen.no

472 04 342

Sumeja Orhan

sumejaorhan@gmail.com

401 40 605

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Områdeutvalg vest - landbruksområdene vest for E39 og RV44 inkludert Malmheim og Soma

Leder: Njål Folkvord (H)
Nestleder: Sven-Gabriel Ims (H)
Sekretær:  Morten Malmin (Sp)

Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Elise Tjetland elise.tjetland@gmail.com 922 95 458
Einar Lea einarlea@lyse.net 924 95 516
Fremskrittspartiet    
Siri Stokka sirimhhstokka@gmail.com 450 35 497
Høyre    
Njål Folkvord Njal@klingsheim-hage.no 932 00 705
Sven-Gabriel Ims gabbi@julebygda.no 906 71 399
Gry Stangeland Lunde gry@gsanlegg.no 982 13 455
Senterpartiet    
Morten Malmin morten.malmin@sr-bank.no 916 38 719
Ungdomsrepresentanter 2021-2023  
Inger Emilie Dobbe

inger.dobbe@sandnesskolen.no

980 85 536
Olav Hognestad Lea olavhognlea@gmail.com 416 23 887

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023.

Publisert: 09.12.2019 13:23
Sist endret: 28.07.2021 13:11