Valgnemnda

Innhold

Valgnemnda

Leder: Tore Andreas Haaland (Frp)  
Nestleder: Annelin Tangen Mjølne (Ap)  
     
Medlemmer E-post Mobil
     
Arbeiderpartiet    
Annelin Tangen Mjølne Annelin.Tangen@sandnespolitiker.no 915 35 504
Fremskrittspartiet    
Tore Andreas Haaland tahaa@online.no 905 22 179
Høyre    
Inger Klippen inger.klippen@lyse.net 990 05 282
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger   
Ellen Karin Moen ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no 952 00 813
Kristelig folkeparti    
Oddny Helen Turøy oddny.helen.turoy@sandnes.kommune.no 991 57 310
Miljøpartiet De Grønne    
Erlend Kristensen erlend.kristensen@uis.no 924 91 320
Senterpartiet    
Martin S. Håland martin.haland@sandnespolitiker.no 450 25 108
Sosialistisk Venstreparti    
Heidi Bjerga heidi.bjerga@lyse.net 958 34 707
Rødt    
Ole Ronny Koldal ole.ronny.koldal@sandnespolitiker.no 464 44 167
Venstre    
Julian Francisco D. Osorio julosor@gmail.com 908 00 138

 

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her

Publisert: 24.10.2019 15:58
Sist endret: 15.05.2020 14:50