Utvalg for miljø og tekniske saker

Innhold

Utvalg for miljø og tekniske saker

Leder: Inger-Lise Erga (Frp)   
Nestleder: Arne Oftedal (Ap)   
     
Medlemmer E-post Mobil
     
Arbeiderpartiet    
Arne Oftedal aof@lyse.net 475 01 718
Kurt Høyland kurt.hoyland@sandnespolitiker.no 913 40 478
Kristine Lillebø kristine.lillebo@sandnespolitiker.no 992 25 406
Fremskrittspartiet    
Inger-Lise Erga inger-lise.erga@sandnespolitiker.no 450 34 206
Sigurd Trones Sigurd.trones@gmail.com 954 63 757
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Anita Høgås Jørstad anita.hogas.jorstad@sandnespolitiker.no 412 07 878
Kristelig folkeparti    
Tone Ydstebø tone.ydsteboe@gmail.com 930 00 769
Miljøpartiet De Grønne    
Åsta Vaaland Veen asta.vaaland.veen@sandnespolitiker.no 406 36 439
Sosialistisk Venstreparti    
Jan Refsnes jan.refsnes@sandnespolitiker.no 918 72 686

 

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her

Publisert: 24.10.2019 15:49
Sist endret: 04.12.2020 12:26