Utvalg for by- og samfunnsutvikling

Innhold

Utvalg for by- og samfunnsutvikling

   
   
Leder: Arne Buchholdt Espedal (Ap)  
Nestleder: Inger-Lise Erga (Frp)   
     
Medlemmer E-post Mobil
     
Arbeiderpartiet    
Arne Buchholdt Espedal Arne.B.Espedal@sandnespolitiker.no 995 25 105
Siri Tansø siri.tanso@sandnespolitiker.no 934 88 314
Ragnvald Erga ragnvald.erga@sandnespolitiker.no 911 98 534
Fremskrittspartiet    
Inger-Lise Erga inger-lise.erga@sandnespolitiker.no 450 34 206
Glenn Øgreid glenn.ogreid@halliburton.com 934 39 221
Solveig   M. Borgersen solmarborg@gmail.com 924 86 596
Høyre    
Leiv Rune Mjølsnes leivrunes@me.com 932 52 353
Sissel Vikse Falch sissel.vikse.falch@sandnespolitiker.no 930 11 052
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Per Løvaas Per.Lovaas@sandnespolitiker.no 932 22 057
Kristelig folkeparti    
Christian Riska christian.riska@sandnespolitiker.no 916 98 879
Senterpartiet    
Martin S. Håland martin.haland@sandnespolitiker.no 450 25 108
Miljøpartiet De Grønne    
Åsta Vaaland Veen asta.vaaland.veen@sandnespolitiker.no 406 36 439
Sosialistisk Venstreparti    
Nina Birgitte Stokke nina.birgitte.stokke@sandnes.kommune.no 482 50 873
Barne- og   ungdomsrepresentant   
Helene Bergsland helene.bergsland@sandnes.kommune.no 922 04 479

 

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her

Publisert: 24.10.2019 15:06
Sist endret: 04.12.2020 12:26