Kommunestyret

Innhold

Kommunestyret

Ordfører: Stanley Wirak (Ap)  
Varaordfører: Pål Morten Borgli (Frp)  
     
Medlemmer E-post Mobil
     
Arbeiderpartiet    
Stanley Wirak ordforer@sandnes.kommune.no 913 92 266
Annelin Tangen Mjølne Annelin.Tangen@sandnespolitiker.no 915 35 504
Anna Tangen anna.tangen@sandnespolitiker.no 415 19 914
Inge Roar Larsen roar.larsen@sandnespolitiker.no 400 08 753
Arne Oftedal aof@lyse.net 475 01 718
Bjarne Berntsen bjarne.berntsen@lyse.net 982 80 900
Arne Buchholdt Espedal Arne.B.Espedal@sandnespolitiker.no 995 25 105
Kurt Høyland kurt.hoyland@sandnespolitiker.no 913 40 478
Faruk Brahimi faruk.brahimi@live.no 476 53 738
Ragnvald Erga ragnvald.erga@sandnespolitiker.no 911 98 534
Anne Gravdal annegrav@online.no 916 39 732
Cecilia Lindbåge Karlsen Cecilia.Lindbage.Karlsen@sandnespolitiker.no
412 26 292
Kariann Dahle Kariann.Dahle@sandnespolitiker.no 957 27 272
Fremskrittspartiet    
Pål Morten Borgli pal.morten.borgli@sandnes.kommune.no 918 11 055
Mangor Malmin mangor.malmin@gmail.com 908 45 652
Inger-Lise Erga inger-lise.erga@sandnespolitiker.no 450 34 206
Kristoffer Birkedal Kristoffer.birkedal@gmail.com 407 29 178
Tore Andreas Haaland tahaa@online.no 905 22 179
Sigurd Sjursen sigurd.sjursen@sandnespolitiker.no 913 56 898
Glenn Øgreid glenn.ogreid@halliburton.com 934 39 221
Kristoffer H. Nagell-Dahl kristoffer@nagell-dahl.com 473 86 109
Reidar Thu reidar.thu@sandnespolitiker.no 911 42 455
Høyre    
Inger Klippen inger.klippen@lyse.net 990 05 282
Kenny Rettore kenny@rettore.no 901 99 260
Bjarte Sveinsvoll Dagestad bjarte.sveinsvoll.dagestad@sandnespolitiker.no 413 33 785
Leiv Rune Mjølsnes leivrunes@me.com 932 52 353
Solgull Ingrid Klette solgull.ingrid.klette@sandnespolitiker.no 970 82 609
Lisbeth Von Erpecom Vikse lisbeth.von.erpecom.vikse@sandnespolitiker.no 909 11 123
Sander Olsen sander.olsen@sandnespolitiker.no 911 87 088
Guttorm Stangeland guttorm.stangeland@lyse.net 400 05 473
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Alexandra Eva Lind Alexandra.Eva.Lind@sandnespolitiker.no 406 36 117
Ellen Karin Moen ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no 952 00 813
Per Løvaas Per.Lovaas@sandnespolitiker.no 932 22 057
Arve Rosland arve.rosland@sandnespolitiker.no 977 59 811
Arnfinn Bilstad arnfinn.bilstad@sandnespolitiker.no 915 76 382
Kristelig folkeparti    
Oddny Helen Turøy oddny.helen.turoy@sandnes.kommune.no 991 57 310
Guro Heggemsnes Fløysvik guro.heggemsnes.floysvik@sandnespolitiker.no 954 09 799
Trond Niemi trond.niemi@lyse.net 908 53 254
Christian Riska christian.riska@sandnespolitiker.no 916 98 879
Senterpartiet    
Martin S. Håland martin.haland@sandnespolitiker.no 450 25 108
Laila Espedal laila.espedal@sandnespolitiker.no 952 14 991
Håvard Tonning Austvoll havard.austvoll@sandnespolitiker.no 415 32 342
Miljøpartiet De Grønne    
Erlend Kristensen erlend.kristensen@uis.no 924 91 320
Åsta Vaaland Veen asta.vaaland.veen@sandnespolitiker.no 406 36 439
Andreas Nordang Uhre andreas.nordang.uhre@sandnespolitiker.no 406 72 149
Sosialistisk Venstreparti    
Heidi Bjerga heidi.bjerga@lyse.net 958 34 707
Jan Refsnes jan.refsnes@sandnespolitiker.no 918 72 686
Venstre    
Julian Francisco D. Osorio julosor@gmail.com 908 00 138
Rødt    
Ole Ronny Koldal ole.ronny.koldal@sandnespolitiker.no 464 44 167

 

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her

Publisert: 23.10.2019 17:10
Sist endret: 24.03.2021 08:45