Administrasjonsutvalget

Innhold

Administrasjonsutvalget

   
   
Leder: Stanley Wirak (Ap)  
Nestleder: Pål Morten Borgli (Frp)  
     
Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Stanley Wirak ordforer@sandnes.kommune.no 913 92 266
Annelin Tangen Mjølne Annelin.Tangen@sandnespolitiker.no 915 35 504
Arne Buchholdt Espedal Arne.B.Espedal@sandnespolitiker.no 995 25 105
Anne Gravdal annegrav@online.no 916 39 732
Fremskrittspartiet    
Pål Morten Borgli pal.morten.borgli@sandnes.kommune.no 918 11 055
Inger-Lise Erga inger-lise.erga@sandnespolitiker.no 450 34 206
Mangor Malmin mangor.malmin@gmail.com 908 45 652
Høyre    
Leiv Rune Mjølsnes leivrunes@me.com 932 52 353
Kenny Rettore kenny@rettore.no 901 99 260
Bjarte Sveinsvoll Dagestad bjarte.sveinsvoll.dagestad@sandnespolitiker.no 413 33 785
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger  
Ellen Karin Moen ellen.karin.moen@sandnespolitiker.no 952 00 813
Kristelig folkeparti   
Oddny Helen Turøy oddny.helen.turoy@sandnes.kommune.no 991 57 310
Senterpartiet    
Martin S. Håland martin.haland@sandnespolitiker.no 450 25 108
Miljøpartiet De Grønne   
Erlend Kristensen erlend.kristensen@uis.no 924 91 320
Sosialistisk Venstreparti   
Heidi Bjerga heidi.bjerga@lyse.net 958 34 707
Ansattes representanter   
LOK    
Cathrine Hauff, Fagforbundet cathrine.hauff@sandnes.kommune.no 926 81 169
Anette Eike,   Fagforbundet anette.eike@sandnes.kommune.no 452 64 583
UNIO    
Hans Fredrik Hansen hans.fredrik.hansen@sandnes.kommune.no 450 44 485
Marianne Frafjord Solgård marianne.frafjord.solgard@sandnes.kommune.no 473 18 462

 

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her

Publisert: 24.10.2019 13:50
Sist endret: 04.12.2020 12:25