Valgstyret

Innhold

Valgstyret

Leder: Stanley Wirak (Ap) ordforer@sandnes.kommune.no 913 92 266
Nestleder: Pål Morten Borgli (Frp) pal.morten.borgli@sandnes.kommune.no 918 11 055
     
Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Stanley Wirak
Havnegata 3D
4306 Sandnes
ordforer@sandnes.kommune.no 913 92 266
Fremskrittspartiet    
Pål Morten Borgli
Sletteveien 6C
4328 Sandnes
pal.morten.borgli@sandnes.kommune.no 918 11 055
Høyre    
Thor Magne Seland
Haugen 23
4323 Sandnes
Thor.Magne.Seland@sandnespolitiker.no 928 58 698
Kristelig folkeparti    
Oddny Helen Turøy
Kjeldehagen 33A
4325 Sandnes
oddny.helen.turoy@sandnes.kommune.no 991 57 310
Senterpartiet    
Sofie Margrethe Selvikvåg
Sygnaveien 24
4308 Sandnes
sofieselvikvaag@hotmail.com 958 65 091
Venstre    
Kjell Haavard Thrane Høie (Uavh)
Hoveveien 7, H0505
4306 Sandnes
kjehhoi@icloud.com 412 21 575
Sosialistisk Venstreparti    
Heidi Bjerga
Ulveveien 22
4323 Sandnes
heidi.bjerga@lyse.net 958 34 707
Miljøpartiet De Grønne    
Erlend Kristensen
Tømmerslepa 43
4325 Sandnes
erlend.kristensen@uis.no 924 91 320

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Publisert: 08.05.2017 13:43
Sist endret: 01.07.2019 14:35