Valgnemnda

Innhold

Valgnemnda

Leder: Tore Andreas Haaland (Frp) tahaa@online.no 905 22 179
Nestleder: Annelin Tangen (Ap) annelin.tangen@sandnespolitiker.no 915 35 504
     
Medlemmer E-post Mobil
Arbeiderpartiet    
Annelin Tangen
Parkveien 20
4307 Sandnes
annelin.tangen@sandnespolitiker.no 915 35 504
Fremskrittspartiet    
Tore Andreas Haaland
Smeaheiveien 5
4317 Sandnes
tahaa@online.no 905 22 179
Høyre    
Thor Magne Seland
Haugen 23
4323 Sandnes
thor.magne.seland@sandnespolitiker.no 928 58 698
Kristelig folkeparti    
Oddny Helen Turøy
Kjeldehagen 33A
4325 Sandnes
oddny.helen.turoy@sandnes.kommune.no 991 57 310
Senterpartiet    
Sofie Margrethe Selvikvåg
Sygnaveien 24
4308 Sandnes
sofieselvikvaag@hotmail.com 958 65 091
Venstre    
Tove Frantzen
Sandvedbøen 91
4318 Sandnes
tove.frantzen@venstre.no 957 98 572
Sosialistisk Venstreparti    
Heidi Bjerga
Ulveveien 22
4323 Sandnes
heidi.bjerga@lyse.net 958 34 707
Miljøpartiet De Grønne    
Erlend Kristensen
Tømmerslepa 43
4325 Sandnes
erlend.kristensen@uis.no 924 91 320

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Publisert: 08.05.2017 13:44
Sist endret: 01.07.2019 14:35