Utvalg for tekniske saker

Innhold

Utvalg for tekniske saker

Leder: Mangor   Malmin (Frp)  mangor.malmin@gmail.com 908 45 652
Nestleder: Terje Lunde (Ap)  terje.lunde@sandnes.kommune.no 951 86 284
     
Medlemmer  E-post  Mobil
Arbeiderpartiet    
Terje Lunde
Sandvedbøen 49
4318 Sandnes
terje.lunde@sandnes.kommune.no 951 86 284
Ingrid Skåtun
Postveien 140, leil 605
4317 Sandnes
ingr-s@online.no 975 09 698
Jan Voll
Roviksveien 30
4328 Sandnes
jvoll@online.no 916 36 538
Fremskrittspartiet    
Mangor Malmin
Lutsiveien 503
4308 Sandnes
mangor.malmin@gmail.com 908 45 652
Marianne O. Klengsen
Kubakken 23
4324 Sandnes
marianneoropel@gmail.com 971 99 307
Sosialistisk Venstreparti    
Jan Refsnes
Smeaheiveien 29A
4317 Sandnes
janrefsn@online.no 918 72 686
Høyre    
Magne T. Frøyland
Teineveien 5
4310 Hommersåk
magnetfroyland@gmail.com 915 74 481
Åshild B. Martens
Håbageilen 6
4325 Sandnes
ashild.martens@nav.no 975 90 033
Kristelig folkeparti    

Monica Lisbeth Angelsen
Sandvedhagen 30
4318 Sandnes

micano@gmail.com 950 45 643

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Publisert: 08.05.2017 10:00
Sist endret: 01.11.2018 07:27