Kommuneplankomiteen

Innhold

Kommuneplankomiteen

Leder: Martin S. Håland (Sp) m-s-h@frisurf.no 450 25 108
Nestleder: Kenneth Austrått (H) kennethaus@gmail.com 400 48 445
     
Arbeiderpartiet E-post Mobil
Faruk Brahimi
Kobberveien 57
4313 Sandnes
faruk.brahimi@live.no 476 53 738
Nina Lura
Øygardsveien 6
4327 Sandnes
nina.lura@sandnes.kommune.no 951 97 971
Vidar B. Sørensen
Tulipanveien 23
4316 Sandnes
vidarsor@gmail.com 913 40 839
Reidun M. Enge
Frøyerhagen 6
4328 Sandnes
renge@hanafjedle.net 455 05 612
Anders S. Løvik
Rugdeveien 3D
4318 Sandnes
anders.lovik@me.com 408 53 854
Fremskrittspartiet    
Jakob Sanne
Langgata 14
4307 Sandnes
js@smartmegler.no 907 51 057
Wenche E. Meinich-Bache
Grovene 19
4318 Sandnes
wenchemeinich@icloud.com 901 90 390
Elisabeth Stene
Fredrik Stangs gate 2B
4317 Sandnes 
Elisabeth.stene@sandnespolitiker.no 936 64 734
Senterpartiet    

Martin S. Håland
Tjessheimveien 13
4332 Figgjo

m-s-h@frisurf.no 450 25 108
Sosialistisk Venstreparti    
Jan Refsnes
Smeaheiveien 29A
4317 Sandnes
janrefsn@online.no 918 72 686
Høyre    

Kenneth Austrått
Eidsvollgata 66C
4307 Sandnes

kennethaus@gmail.com 400 48 445
Unni Østråt Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes
uegeland@lyse.net 951 06 362
Kristelig folkeparti    
Knut Reier Indrebø
Rossåsstien 3
4332 Figgjo
kindrebo@me.com

416 35 417

Venstre    
Parissa Hamedan-Nejad (Uavh)
Skarahødden 57
4326 Sandnes
parissa.hamedan-nejad@sandnespolitiker.no 477 12 003
Miljøpartiet De Grønne    
Erlend Kristensen
Tømmerslepa 43
4325 Sandnes
erlend.kristensen@uis.no 924 91 320

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Publisert: 08.05.2017 09:55
Sist endret: 01.07.2019 14:34