Meddommere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Meddommere

Lagrettemedlemmer og meddommere til Gulating lagmannsrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020

Det er over hundre år siden Stortinget bestemte at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og sitt skjønn til å avgjøre skyld. Dette skulle være en motvekt og korrigerende kraft overfor myndigheter og makthavere. Å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være både interessant og samfunnsnyttig.

Valg av lekdommere

For perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 har Sandnes bystyre oppnevnt 14 meddommere (7 kvinner og 7 menn) til Jordskifteretten, 380 meddommere (190 kvinner og 190 menn) til Jæren tingrett og 120 lagrettemedlemmer (60 kvinner og 60 menn) til Gulating lagmannsrett. Ingen kan oppneves til både tingretten og lagmannsretten, men kan i tillegg oppnevnes til jordskifteretten.

Meddommerordningen

Ønsker du å vite mer om den norske meddommerordningen, se her. Meddommere kalles også gjerne lekdommere, en fellesbetegnelse på meddommer og lagrettemedlem/jurymedlem.

Jordskifterett og skjønnsrett

Jordskiftedomstolen arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Dette innebærer blant annet endring av eiendommer og fastlegging av eiendomsgrenser. De som oppneves skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Ettersom sakene ofte har behov for befaring, bør de som velges kunne ferdes i terrenget. Sandnes kommune foreslår skjønnsmedlemmer som oppnevnes av Rogaland fylkesting. Kandidatene bør ha kompetanse knyttet til de ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Det er stor fordel om de som velges som jordskiftemeddommere også velges som skjønnsmedlemmer.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være 21 år (født før 01.01.1996) og under 70 år (født etter 31.12.1946) ved valgperiodens start, du må ha stemmerett, samt være innført i folkeregisteret i Sandnes kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Spørsmål

Spørsmål til oppnevningen av vervet som meddommer? Eventuelle spørsmål kan rettes til Politisk sekretariat ved Sissel Hellevik på epost eller telefon 51 33 55 93.

Publisert: 18.05.2017 10:51
Sist endret: 18.05.2017 10:51