Kontrollutvalget 2015-2019

Innhold

Kontrollutvalget 2015-2019

Rolle og ansvar

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet – det vil si både administrasjonen og politikerne.

Kontrollutvalgets mål er derfor å se til at kommunen følger lover og regler, retter seg etter vedtak i bystyret og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.

Kontrollutvalget handler på vegne av bystyret, og er derfor kun underlagt dette.

Kontrollutvalgets møter holdes i formannskapssalen i Rådhuset, og er åpne for alle.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og en egen forskrift. I tillegg har bystyret vedtatt eget reglement for kontrollutvalget, samt reglement for høringer. Bystyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til bystyret for sluttbehandling.

Kontrollutvalget er pålagt å ha en administrasjon som er uavhengig av den kommunale forvaltningen. Dette ivaretas av Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS.

Kontaktinfo

Kontrollutvalget kan kontaktes på epost postmottak.rks@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 65 90.

Saksdokumenter

Saksdokumenter fra og med 2018 finner du ved å trykke på denne linken:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kontrollutv/Boards/Details/200171

  

Møteplan 2018
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Møtedato: 19.  23. 23.  20.   15.     14. 19. 23. 14.
                         

 

Møteplan 2017
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Saksdokumenter 20.  17. 17.  28.   2.     8. 20. 24. 15.
Protokoll 20.  17. avlyst  28.   2.     8. 20. 24. 15.

 

Eldre møteplaner, saksdokumenter og protokoller
Møteplan 2016
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Saksdokumenter 22. 26. 18. 22. 27. 17.     2. 7. 18. 16.
Protokoll 22. 26. 18. 22. 27. 17.     2. 7. 18. 16.

 

Møteplan 2015
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Saksdokumenter 16. 13. 13. 24. 21. 19.   28. 18.   27. 11.
Protokoll 16. avlyst  13. 24. 21. 19.   28. 18.   27. 11.

 

Møteplan 2014
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Saksdokumenter 24. 21. 21. 25.   13.     5. 3. 14. 12.
Protokoll avlyst  21. 21. 25.   13.     5. 3. 14. 12.

 

Møteplan 2013
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Saksdokumenter 25. 22.   26. 24. 14.     6. 18. 15. 13.
Protokoll 25. 22.   26. 24. 14.     6. 18. 15. 13.

 

Møteplan 2012
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
20.   2.
23.
20. 25.
avlyst 
15.   31.   12. 23. 14.
avlyst 

 

Møteplan 2011
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
19. 23. 16. 6. 4. 22.   17.
25.
14.   16. 14.

 

Møteplan 2010
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
21. 18. 18. 15. 6. 10.     8. 6. 17. 15.

 

Møteplan 2009
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
15. 12.   2. 14. 23.     10. 15. 12. 10.

 

Møteplan 2008
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
18. 15. 14. 18. 16. 13.     5. 17. 14. 12.

 

Medlemsoversikt

Kontrollutvalgets representanter kan også kontaktes direkte.

Last ned: Kontrollutvalgets medlemmer 2015-2019

 

Rapporter

Kontrollutvalgets rapporter 2013-2016:

 

Planer

Kontrollutvalgets planer 2017-2020:

 

Publisert: 16.05.2017 18:05
Sist endret: 15.01.2018 11:28