Bydelsutvalgene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bydelsutvalgene

Bydelsutvalgenes oppgaver

Bydelsutvalgenes oppgaver er bestemt av kommuneloven og reglement for bydelsutvalgene i Sandnes.

De enkelte bydelsutvalgene skal være:

  • Et politisk organ som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
  • En kanal for dialog mellom innbyggerne i området og kommunen.
  • Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne i området.

Som høringsorgan

Uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når sakene angår bydelen spesielt, skal bydelsutvalgene oversendes: Plansaker, byggesaker som i vesentlig grad avviker fra gjeldende reguleringsplaner, saker vedrørende etablering av private og offentlige servicetilbud og nærmiljøsaker (verne- og miljøsaker). Bydelsutvalgene har et særlig ansvar for å framskaffe lokale stedsnavn. Oppregningen er ikke uttømmende. Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for bydelsutvalgene alle saker av viktighet for den enkelte bydel, og bydelsutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig.

Bydelsutvalgenes møter er åpne for offentligheten. 

Bevilgede midler

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. 

Bydelsutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener bydelene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist er 1. april

Søknaden sendes på epost til bydelsekr@sandnes.kommune.no, eller som brev til:

Sandnes kommune
Bydelsutvalgenes sekretariat 
Postboks 583
4305 Sandnes

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon ledere i bydelsutvalgene i Sandnes 2015-2019

Austrått bydelsutvalg

 

Per-Einar Sæbbe, Skarahødden 59, 4326 Sandnes

908 70 675

 

 

Bogafjell bydelsutvalg

 

Guttorm Stangeland, Håbakneiken 34, 4325 Sandnes

400 05 473

 

 

Figgjo bydelsutvalg

 

Erling Eknes, Kvednaholen 2, 4332 Figgjo

913 59 174

 

 

Ganddal bydelsutvalg

 

Sveinung Skjeggestad, Lundeleitet 16, 4323 Sandnes

913 56 007

 

 

Hana bydelsutvalg

 

Reidun M. Enge, Frøyerhagen 6, 4328 Sandnes

455 05 612

 

 

Høle bydelsutvalg

 

Johan   Martin Seloter Larsen, Ryfylkeveien   531, 4308 Sandnes

957 37 484

 

 

Lura bydelsutvalg

 

Ragnvald Erga, Hasselveien 2, 4315 Sandnes

911 98 534

 

 

 Malmheim og Soma bydelsutvalg

 

 Audun Stokka, Sandnesveien 254, 4312 Sandnes

 975 61 866

 

 

 Riska bydelsutvalg

 

 Kjell Arne Thomassen, Gamle Frøylandsvei 21, 4311 Hommersåk

 484 24 200

 

 

 Sandved bydelsutvalg

 

 Åge Elven, Bekkasinveien 35, 4318 Sandnes

 900 18 250

 

 

 Stangeland bydelsutvalg

 

 Jan Halseth, Møllegata 5, 4319 Sandnes

51 22 10 14

 

 

 Sviland bydelsutvalg

 

 Leidulv Harboe, Kjosavikveien 68, 4308   Sandnes

 932 80 883

 

 

 Trones og sentrum bydelsutvalg

 

 Elisabeth Stene, Fredrik Stangs gate 2B, 4317 Sandnes

 936 64 734

 

Publisert: 30.03.2017 15:48
Sist endret: 30.03.2017 15:48