Bydelsutvalgene

Innhold

Bydelsutvalgene

Bydelsutvalgenes oppgaver

Bydelsutvalgenes oppgaver er bestemt av kommuneloven og reglement for bydelsutvalgene i Sandnes.

De enkelte bydelsutvalgene skal være:

  • Et politisk organ som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
  • En kanal for dialog mellom innbyggerne i området og kommunen.
  • Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne i området.

Som høringsorgan

Uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når sakene angår bydelen spesielt, skal bydelsutvalgene oversendes: Plansaker, byggesaker som i vesentlig grad avviker fra gjeldende reguleringsplaner, saker vedrørende etablering av private og offentlige servicetilbud og nærmiljøsaker (verne- og miljøsaker). Bydelsutvalgene har et særlig ansvar for å framskaffe lokale stedsnavn. Oppregningen er ikke uttømmende. Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for bydelsutvalgene alle saker av viktighet for den enkelte bydel, og bydelsutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig.

Bydelsutvalgenes møter er åpne for offentligheten. 

Søknad om tilskudd fra bydelsutvalgene

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. 

Bydelsutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener bydelene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist er 1. april

Søknaden sendes på e-post til bydelsekr@sandnes.kommune.no, eller som brev til:

Sandnes kommune
Bydelsutvalgenes sekretariat 
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontaktinfo

Marita C. Svindland, telefon 51 33 51 10 e-post bydelsekr@sandnes.kommune.no

Klikk her for e-postadresser og annen kontaktinformasjon til lederne i bydelsutvalgene i Sandnes 2015-2019.

Saksdokumenter og møter

Her kan du laste ned møteplan 2019 for bydelsutvalgene. For saksdokumenter følg linken.

Austrått bydelsutvalg

Leder Per-Einar Sæbbe, mobil 908 70 675

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Bogafjell bydelsutvalg

Leder Guttorm Stangeland, mobil 400 05 473

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Figgo bydelsutvalg

Leder Kjell Kronfeldt, mobil 905 04 864

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Ganddal bydelsutvalg

Leder Elin Skjegstad, mobil 951 98 340

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Hana bydelsutvalg

Leder Reidun M. Enge, mobil 455 05 612

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Høle bydelsutvalg

Leder Johan Martin Seloter Larsen,  mobil 957 37 484

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Lura bydelsutvalg

Leder Ragnvald Erga, mobil 911 98 534

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Malmheim og Soma bydelsutvalg

Leder Audun Stokka, mobil 975 61 866

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Riska bydelsutvalg

Leder Kjell Arne Thomassen, mobil 484 24 200

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Sandved bydelsutvalg

Leder Åge Elven, mobil 900 18 250

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Stangeland bydelsutvalg

Leder Vidar B. Sørensen, telefon 913 40 839

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Sviland bydelsutvalg

Leder Leidulv Harboe, mobil 932 80 883

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her

Trones og sentrum bydelsutvalg

Leder Elisabeth Stene, mobil 936 64 734

For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019, klikk her 

Publisert: 30.03.2017 15:48
Sist endret: 27.09.2019 15:22