Personvernerklæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sandnes kommune samler inn og bruker personopplysninger.

Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. I Sandnes kommune er det rådmannen som er behandlingsansvarlig.

Rådmannen har delegert oppgavene for behandling av personopplysninger ut til enhetene i kommunen, og den ansvarlige enheten kommer fram under hver enkelt underoverskrift på denne nettsiden. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Merk at personopplysningsloven vil bli erstattet av nye personvernregler i juli 2018 i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), som da blir norsk lov. Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no/

Sandnes kommune vil forholde seg til de nye reglene når de blir gjeldende.

Behandling av personopplysninger på www.sandnes.kommune.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Sandnes kommunes behandlinger av personopplysninger på sandnes.kommune.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Når en virksomhet setter ut hele eller deler av behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter, er den eller de som behandler opplysningene definert som databehandlere. For Sandnes kommunes internettsider er Sem og Stenersen Prokom AS databehandler og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Sandnes kommune og Sem og Stenersen Prokom AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

 

Informasjonskapsler (også kalt cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere informasjonskapsler automatisk. Ved å bruke nettsidene til Sandnes kommune samtykker du at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert, men vær oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

 

Informasjonskapsler som brukes på sandnes.kommune.no

ASP.NET_SessionId
Informasjonskapselen setter din sesjons-ID og gjør det mulig å vite at brukeren er den samme besøkende mellom ulike sidevisninger. Kapselen slettes når du lukker nettleseren. Merk at du vil få en ny ved neste besøk.

templatetype
På første side av www.sandnes.kommune.no har vi en kalender, og denne kalenderen bruker en informasjonskapsel som lagrer filterpreferansene dine i kalenderen, hvis du gjør noen.

chosenYear
Denne informasjonskapselen viser gjeldende år.

 

Statistikk og analysetjenester nettstedet benytter

Sandnes kommune samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.sandnes.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server som driftes av Sem og Stenersen Prokom. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Sandnes kommune til andre aktører.

For å få et best mulig inntrykk av hva du er opptatt av og hvordan du bruker nettsidene våre bruker vi verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data forteller oss hvor mange som besøker hvilke sider. Det sendes ikke data som kan identifisere deg som person til Google.

Google Analytics-verktøyet hjelper oss blant annet til å bestemme hva som skal prioriteres på nettsidene våre. Det kan for eksempel være å gjøre Skoleruten ekstra tilgjengelig for dere i perioder hvor denne er særlig etterspurt.

Informasjonskapsler fra Google Analytics:
_gat, varighet 1 minutt
_gid, varighet 24 timer
_ga, varighet 2 år

 

Siteimprove

Nettstedet benytter også Siteimprove Analytics for å analysere hvordan du benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet vil bli overført til og lagret av Siteimprove på servere i Danmark. Siteimprove vil bruke denne informasjonen for å vurdere bruken av nettsiden og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Disse rapportene bruker så kommunen for å gjøre nettsidene bedre for publikum. Siteimprove overfører ikke denne informasjonen til tredjeparter og all data i Siteimprove er anonymisert.

Informasjonskapsler fra Siteimprove:
siteimproveses, slettes etter hvert besøk
nmstat, varighet 1000 dager
__cfduid, varighet 1 år

 

«Fant du det du lette etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av nettsidene finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din, denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database, hvor IP adressene er anonymisert.

Informasjonskapselen ssp_fantdu lagrer klikkmønster i tilfelle du vil sende inn en melding i «Fant du hva du lette etter?»-skjemaet. Denne løsningen sender ikke data til oss hvis du ikke bruker skjemaet.

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

 

Google tjenester

Våre internettsider bruker også oversettelsesfunksjonen Google Translate, kartfunksjonen Google maps. I tillegg kan enkelte nettsider inneholde Youtube filmer.

Du kan lese om Googles Personvern og vilkår her.

Du kan også bruke Googles personvernsjekk for å kontrollere personvernet ditt hos Google her.

 

Søk

Søkeverktøyet som brukes på internettsidene er IntelliSearch. Søkeverktøyet lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene. Det blir ikke logget noen IP-adresser på hvem som gjør søk.

 

Hvis du ønsker at informasjonskapsler (cookies) skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Nå nettvett.no finner du informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler. 

 

Personvernombud

Personvernombudet i Sandnes kommune skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

 

Kontaktinformasjon

Personvernombudet
Sigrun Homleid
Sandnes kommune
Postboks 583 
4302 Sandnes

Mobil: 93090524
e-post: postmottak@sandnes.kommune.no

 

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningenegjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og innformasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Gjennom at Sandnes kommune har et personvernombud er kommunen fritatt for meldeplikten som følger av personopplysningelovens § 31. Men konsesjonsplikten gjelder.

Mer informasjon om personvernombud finner du på Datatilsynets nettsider.

Publisert: 04.01.2017 21:18
Sist endret: 13.06.2018 12:43