Næringsutvikling

Innhold

Næringsutvikling

Omstilling og arbeidsplasser

Sandnes kommune jobber med næringsutvikling ved å bidra til etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Vi jobber med næringsutvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunen bidrar til næringsutvikling på flere måter:

Bidrag til generelle tiltak

Vi kan bidra/delta i tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som angår utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver og eventuelt andre spesielle tiltak.

Tiltak som kommunen selv vil gjennomføre

Dette kan eksempelvis være utredninger, rapporter og spesielle arrangementer som er viktige for utviklingen i en hel næring.

Planlegge og tilrettelegge for næringsvirksomhet

Sandnes kommune vil være et attraktivt sted for nye og etablerte virksomheter. Det er næringsareal for mange ulike bedriftsformål
Strategisk næringsplan
Sandnes kommune tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Stavangerregionen i sitt næringsarbeid, og har lagt fram handlingsplan for næringsarbeid med følgende innsatsområder:

  • Kompetanse
  • Digitalisering
  • Kapital
  • Innovasjonsevne
  • Klyngeutvikling og diversifisering
  • Attraktivitet og bærekraft

Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget (NLU) består av ordfører, varaordfører, gruppeleder av største opposisjonsparti (nå Høyre), rådmann og næringssjef.

NLU fungerer som et kontaktorgan mellom formannskapet og næringslivet. Utvalget har som oppdrag å skape kontakt og å holde seg orientert om de utfordringer og problemstillinger næringslivet er opptatt av. Utvalget møter jevnlig med næringslivet, og arrangerer bedriftsbesøk og kontaktmøter i løpet av året.

Næringsareal

Sandnes ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av virksomheter. Ønsker du å etablere virksomhet, se Arealguiden for oversikt over næringsområder i Sandnes

Gjennom eierskapet i Forus Næringspark AS skal kommunen arbeide for at varierte etableringer kan skje i tråd med behov og arealutvikling i Forus-området.  

Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. De opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter.  

Arrangement og reiseliv

Sandnes ønsker å være en god vertsby og har en rekke arenaer for større arrangement.

Turisme og reiseliv er et satsningsområde for Sandnes, og satsingen styrkes ved sammenslåing med Forsand kommune. Vi har organisert oss i et regionalt fellesskap som jobber aktivt for å få flere turister til regionen. Finn mer informasjon om reiseliv på regionstavanger-ryfylke.com. Sandnes kommune er aksjonær i Lysefjorden utvikling som arbeider for næringsutvikling i og rundt Lysefjorden.

Internasjonale nettverk

Sandnes er en by med internasjonal orientering og er vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner. Vi har stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forsknings-miljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen.

Deltaker i nettverk

Vi har et internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene.

Vi deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Innovasjon og forskning

For at Stavanger-regionen skal være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet er innovasjon og forskning sentralt for å bidra til omstilling av næringsliv i regionen. For å forsterke regionens innovasjonsevne deltar vi i en rekke aktiviteter for å bidra til omstilling og næringsutvikling.

Her er noen av tiltakene vi har støttet/deltar aktivt i 2017:

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland

Nina Othilie Høiland
Kommunaldirektør Kultur og næring

 

Mobil: 959 10 878
Telefon: 51 33 55 98
E-post: nina.othilie.hoiland@sandnes.kommune.no

Publisert: 10.07.2018 14:58
Sist endret: 22.01.2019 08:43