Næringslivet og koronaviruset

Innhold

Næringslivet og koronaviruset

Dette er en samleside for arbeidsgivere og arbeidstakere. Siste oppdatering:  Torsdag 13. august.

Regionen jobber sammen for næringslivet

Korona-situasjonen har ført til at vi må koordinere oss regionalt for å sikre gode tiltak til næringslivet. Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg har et bredt samarbeid mellom næringsavdelingene i kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, NHO, Innovasjon Norge, LO, Region Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Andre aktører blir koblet på ved behov. Næringssjefer i andre kommuner vil også holdes løpende orientert om arbeidet.

Målet med gruppen er å sikre gode tiltak som holder næringslivet i gang, sikrer arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping. For å få det til skal vi samle informasjon som gir oss best mulig oversikt over situasjonen. Basert på informasjonen ønsker vi sammen å planlegge hva vi gjør på lang sikt, når den akutte fasen vi står i nå er over. På den måten slipper hver kommune å tenke ut gode tiltak hver for seg, men kan gi næringslivet god og hurtig hjelp på tvers av kommunegrenser. 

Praktisk informasjon

 • Fra 14. august er det mulig å søke på det nye tilskuddet for reiselivsnæringen. Vi oppfordrer alle aktører med gode prosjekter om å sende inn søknad til Innovasjon Norge innen 15.september.

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen. Midlene skal brukes til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, og å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Det er krav om at søkerne må ha 30 prosent omsetningsfall i juni, juli og august (gjennomsnitt) sammenlignet med samme periode i fjor. I utlysningen er det listet opp hvilke NACE koder ordningen er åpen for. Dere kan lese hele utlysningen her.

 • Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.
  Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. september. Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
   Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

  • Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).

  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

  • Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider her.
 • Stortinget har vedtatt en rekke midlertidige endringer i ordningene som gjelder arbeidslivet. Se https://www.skatteetaten.no/person/ for mer informasjon. 
 • Du finner også praktiske informasjon på NAV Rogaland her  og på hovedsiden om korona til NAV her.
 • Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. Les mer her
 • Søknadsskjema for foretak med vesentlig omsetningsfall finner du her
 • Støtteordninger for landbruk og landbruksbaserte næringer finner du her
 • Søk om prosjektmidler fra Forskningsrådet hvis du har et innovasjonsprosjekt her
 • Innovasjon Norge tilbyr oppstartsfinansiering, innovasjonstilskudd og flere tilbud som følge av koronaepidemien. Se mer her
 • Rogaland fylkeskommune har lyst ut midler for bedriftsintern opplæring , BIO midler, for bedrifter med omstillingsbehov.  
 • EØS-borgere, som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Les mer her.
 • Det etableres en statlig lånegaranti ordning rettet mot nye banklån for driftstap som følge av koronautbruddet. Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. For mer informasjon – ta kontakt med din bank.  

Nyttige linker

Dette gjør kommunen

 • Kommunestyret har satt av kr. 2 millioner til markedsaktiviteter, kulturaktiviteter etc. for Sandnes sentrum.
 • Gratis leie av gategrunn fra 01.04.2020 og ut året under forutsetning av at det bygger opp om handel og aktiviteter i Sandnes sentrum.
 • Gratis parkering i Sandnes sentrum på alle kommunale parkeringsplasser til og med 1.08.2020.
 • Byggesaksbehandling har vanlig drift med fokus på digitale løsninger.
 • Kommunen opprettholder tilskudd til frivillige organisasjoner som allerede har fått tildelt midler. 

Gratis webinar og digital rådgivning

Skape - Etablerersenterert for Rogaland tilbyr nå en rekke av sine kurs som gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut deres kalender for oversikt over kurs og påmelding her.  

Skape tilbyr også rådgivning via Skype, Teams, Facetime eller andre plattformer. Dette gjelder også næringsfaglige vurderinger. Alle bedrifter i Sandnes kommune har rett på tre timers gratis rådgivning fra Skape i løpet av året. Besøk nettsidene til Skape her for mer informasjon

TV-sendinger med Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavangerregionen har daglige direktesendinger på Facebook. Sendingene publiseres også på deres nettsider her. I sendingene tar de opp hvordan koronaviruset påvirker næringslivet i regionen, og gir tips og råd til bedrifter og ansatte. Sendingene starter hverdager klokken 09.00. 

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland

Nina Othilie Høiland
Næringssjef
Mobil: +47 959 10 878
E-post: nina.othilie.hoiland@sandnes.kommune.no

 

 Anne Lise Falch Anfinsen - Rådgiver næring

Anne Lise Falch Anfinsen
Rådgiver næring
Mobil: +47 932 52 251
E-post: anne.lise.falch.anfinsen@sandnes.kommune.no

Publisert: 30.03.2020 13:14
Sist endret: 13.08.2020 13:08