Næringslivet og koronaviruset

Innhold

Næringslivet og koronaviruset

Dette er en samleside for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Regionen jobber sammen for næringslivet

Korona-situasjonen har ført til at vi må koordinere oss regionalt for å sikre gode tiltak til næringslivet. Sandnes, Stavanger og Sola har et bredt samarbeid mellom næringsavdelingene i kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, NHO, Innovasjon Norge, LO, Region Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Andre aktører blir koblet på ved behov. Næringssjefer i andre kommuner vil også holdes løpende orientert om arbeidet.

Målet med gruppen er å sikre gode tiltak som holder næringslivet i gang, sikrer arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping. For å få det til skal vi samle informasjon som gir oss best mulig oversikt over situasjonen. Basert på informasjonen ønsker vi sammen å planlegge hva vi gjør på lang sikt, når den akutte fasen vi står i nå er over. På den måten slipper hver kommune å tenke ut gode tiltak hver for seg, men kan gi næringslivet god og hurtig hjelp på tvers av kommunegrenser. 

Praktisk informasjon

  • Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverentiltakene. På Kompensasjonsordning finner du informasjon om ekstraordinære Covid-19 midler, søkekriterier, søknadsskjema og søknadsfrister.
  • Stortinget har vedtatt en rekke midlertidige endringer i ordningene som gjelder arbeidslivet. Se Skatteetaten for mer informasjon. 
  • Du finner også praktiske informasjon på NAV Rogaland  og på hovedsiden om korona til NAV her.
  • Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. Les mer her
  • Støtteordninger for landbruk og landbruksbaserte næringer finner du her
  • Søk om prosjektmidler fra Forskningsrådet hvis du har et innovasjonsprosjekt her
  • Innovasjon Norge tilbyr oppstartsfinansiering, innovasjonstilskudd og flere tilbud som følge av koronaepidemien. Se mer her
  • Rogaland fylkeskommune har lyst ut midler for bedriftsintern opplæring , BIO midler, for bedrifter med omstillingsbehov.  
  • Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om nasjonale tiltak og råd til befolkningen kan du finne her.
  • Det etableres en statlig lånegaranti ordning rettet mot nye banklån for driftstap som følge av koronautbruddet. Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. For mer informasjon – ta kontakt med din bank.  

Nyttige linker

Dette gjør kommunen

Gratis webinar og digital rådgivning

Skape - Etablerersenterert for Rogaland tilbyr nå en rekke av sine kurs som gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut deres kalender for oversikt over kurs og påmelding her.  

Skape tilbyr også rådgivning via Skype, Teams, Facetime eller andre plattformer. Dette gjelder også næringsfaglige vurderinger. Alle bedrifter i Sandnes kommune har rett på tre timers gratis rådgivning fra Skape i løpet av året. Besøk nettsidene til Skape her for mer informasjon

TV-sendinger med Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavangerregionen har daglige direktesendinger på Facebook. Sendingene publiseres også på deres nettsider her. I sendingene tar de opp hvordan koronaviruset påvirker næringslivet i regionen, og gir tips og råd til bedrifter og ansatte. Sendingene starter hverdager klokken 09.00. 

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland

Nina Othilie Høiland
Næringssjef
Mobil: +47 959 10 878
E-post: nina.othilie.hoiland@sandnes.kommune.no

 

 Anne Lise Falch Anfinsen - Rådgiver næring

Anne Lise Falch Anfinsen
Rådgiver næring
Mobil: +47 932 52 251
E-post: anne.lise.falch.anfinsen@sandnes.kommune.no

Publisert: 30.03.2020 13:14
Sist endret: 12.02.2021 13:32