Vakt- og alarmtelefonnumre

Innhold

Vakt- og alarmtelefonnumre

Nødtelefoner

Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødhjelp: 113

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefonnr. 116 111.
Se også nettsiden www.116111.no for mer informasjon.

Barnevern vakttelefon / Barnevernvakt

Telefonnr. 905 41 321

Legevakt

Telefonnr. 116 117

eller 51 68 31 50

Sør-Vest politidistrikt

Telefonnr. 02800

Feilmelding om vei, vann og avløp

Telefonnr. 51 33 70 70

Veterinærvakttelefon for Sandnes kommune

Sandnes veterinærområde telefonnr. 51 66 55 63

Den offentlig kliniske veterinærvakten går på rundgang mellom flere veterinærer i Sandnes- og Stavangerregionen. Vaktene går alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt på bevegelige helligdager.


Mattilsynets beredskapsvakt

For bekymringsmeldinger kontaktes Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller ved en e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Vaktnumre for kommunens bygg

Dette gjelder på kveldstid og i helger.

Kontakt Byggteknisk vakt byggdrift telefonnr. 478 39 280


Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, klikk her.

Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, kan du kontakte et av firmaene Sandnes kommune har avtale med i denne tabellen. Husk å gi beskjed om at du har kontaktet et av disse firmaene til Byggdrift v/driftsoperatør på det aktuelle bygget, eller byggdrift@sandnes.kommune.no så snart som mulig neste virkedag.

 Eksterne vakttelefonnumre
HendelseFirmaMerknaderTelefonnr.
Innbrudd Stanley Security Husk passord hvis
du har utløst alarm.
Selvutløst alarm
som medfører utrykning
må dekkes av virksomheten.
05010

Akutt feil ventilasjons-anlegg

Habi A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 93226434
Akutt vannlekkasje / rørlegger Midbøe A/S Vakttelefon. Kun kveldstid.  95842400
Akutte elektriske feil TB A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 90586000 
Akutt feil alarmanlegg / nødlys TB A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 90586000
Akutt feil med heis  Heis1 Vakttelefon. Kun kveldstid.  51570090
Akutt feil med låssystemer  Låssenteret  Vakttelefon. Kun kveldstid.  41700030

Vaktnumre for kommunens bygg oppdatert 13.08.2019

Publisert: 27.03.2017 10:44
Sist endret: 30.07.2020 13:37