Vakt- og alarmtelefonnumre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vakt- og alarmtelefonnumre

Nødtelefoner

Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødhjelp: 113

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefonnr. 116 111.
Se også nettsiden www.116111.no for mer informasjon.

Barnevern vakttelefon

Telefonnr. 51 33 63 00
Etter kl. 15.15 på hverdager og i helger, ring telefonnr. 02800

Legevakt

Telefonnr. 116 117

eller 51 68 31 50

Rogaland politidistrikt

Telefonnr. 02800

Feilmelding om vei, vann og avløp

Telefonnr. 51 33 70 70

Veterinærvakttelefon for Sandnes kommune

Sandnes veterinærområde telefonnr. 51 66 55 63

Den offentlig kliniske veterinærvakten går på rundgang mellom flere veterinærer i Sandnes- og Stavangerregionen. Vaktene går alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt på bevegelige helligdager.


Mattilsynets beredskapsvakt

For bekymringsmeldinger kontaktes Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller ved en e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Nødnumre i forbindelse med kommunens bygg

Dette gjelder på kveldstid og i helger.

Kontakt Byggteknisk vakt byggdrift telefonnr. 478 39 280


Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, klikk her.

Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, kan du kontakte et av firmaene Sandnes kommune har avtale med i denne tabellen. Husk å gi beskjed om at du har kontaktet et av disse firmaene til Byggdrift v/driftsoperatør på det aktuelle bygget, eller byggdrift@sandnes.kommune.no så snart som mulig neste virkedag.

 Eksterne vakttelefonnumre
HendelseFirmaMerknaderTelefonnr.
Innbrudd  Securitas Husk passord hvis
du har utløst alarm.
Selvutløst alarm
som medfører utrykning
må dekkes av resultatenheten.
22577878

Akutt feil ventilasjons-anlegg

Habi A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 93226434
Knuste dør- og
vindusglass 
Ingen avtale Vakttelefon. Kun kveldstid  
Akutt vannlekkasje / rørlegger Midbøe A/S Vakttelefon. Kun kveldstid.  95842400
Akutte elektriske feil Apply/TB A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 90586000 
Akutt feil alarmanlegg / nødlys Rønning Elektro A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 95983300
Akutt feil med heis  Reber Schindler Heis A/S  Vakttelefon. Kun kveldstid.  80031790
Akutt feil med låssystemer  Mellon A/S  Vakttelefon. Kun kveldstid.  97476031 
Publisert: 27.03.2017 10:44
Sist endret: 27.03.2017 10:44