Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 180 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Hanamyrveien 1 vil fra januar 2018 utvide sitt botilbud. Nå har vi botilbud som gir tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i 2 og 3 etasje. Utvidelsen gjelder 1. etasje, der det vil komme 12 nye plasser og disse vil tilbys unge mennesker med psykiske lidelser. Det tilknyttes egen personalbase til botilbudet som for tiden er døgnbemannet.
I det nye botilbudet har du anledning til å være med på å forme din egen arbeidsplass. Vi vil ha recovery som faglig plattform og det vil være fokus på trivsel, fysisk aktivitet og opplæring i dagligdagse gjøremål.

Vi har ledig:
2 x 50% fast stilling for erfaringskonsulent med D/A turnus og arbeid hver 3. helg. Dersom du ønsker annen stillingsstørrelse eller turnus, søk likevel, så ser vi hva vi kan få til.

Stilingene er ledig fra og med 15 januar og det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig, senest innen 3 mnd.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingene.