Det er ledig fast stilling ved Høyland ungdomsskole. Stillingen vil innebære noe undervisning og spesialundervisning, med mulighet for tillagt funksjon som spes.ped. koordinator.

Høyland ungdomsskole ligger i Austrått bydel og rekrutterer elever fra Iglemyr, Austrått og Figgjo. Vi har for tiden 340 elever og et personale på ca 50 personer, alle funksjoner inkludert. I tillegg til ordinære klasser har vi en innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Innføringstilbudet har som regel en varighet på 1 år, etter det begynner eleven i ordinær klasse på elevens hjemmeskole.

Vår visjon er ”Læring for fremtiden”. Skolens visjon er en overordnet og samlende tanke for hele skolen. Ansatte, elever og foreldre skal jobbe sammen for å gjøre Høyland ungdomsskole til et bra sted å være. Vi er en RESPEKT-skole med fokus på klasseledelse og gode relasjoner.

Les mer om skolen her

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.