Det er ledig 1-2 stillinger som spesialpedagog med spesialisering innen atferdsproblematikk, evt som miljøterapeut ved Aspervika skole.

Aspervika skole er en 1-7 skole med ca. 250 elever. Skolen er også en av kommunens vertsskoler for elever med flerspråkligspråklig bakgrunn som går ett år på skolen for å lære seg norsk. Det flerspråklige perspektivet er en viktig del av skolens identitet. 25 % av elevene våre er flerspråklige, og bidrar til at vi er fellesskap i mangfold.
Aspervika skole er praksisskole, og har et nært og godt samarbeid med UiS.

Å ha høyt kompetente medarbeidere er viktig, og vi ønsker å sikre at alle ansatte tar del i kommunens og skolens kompetanseutviklingsstrategi.
Vi tilbyr solide medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med stort fokus på skoleutvikling. Skolens satsingsområde er klasseledelse, og vi samarbeider med andre skoler og ressursperson på Læringsmiljøsenteret om kompetanseheving.

Les mer om skolen her

Den som skal tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest av nyere dato og helseattest. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsettelse og før tiltredelse.