Virksomheten vann, avløp, miljø og renovasjon, ivaretar kommunens rolle som som eier, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter det offeltlige vannforsyningssystemet, avløpshåndtering, renovasjonsordningen og miljøutfordringer. Vann og avløp forvaltning driver hovedsaklig med forvaltning og styring av kommunens vann- og avløpsnett med tilhørende tekniske installasjoner.

Det er for tiden ledig stilling som ingeniør ved vann og avløp forvaltning.