Vil du være med å skape framtidens skole?

Maudland skole er en 1 - 7 skole og har 238 elever og 33 ansatte. Skolens fokusområder er positivt læringsmiljø, digitale ferdigheter og opplæring i fag. Årlig setter skolen opp en forstilling i Sandnes kulturhus. Revyen involverer alle elevene fra 4. til 7. klasse.

Les mer om skolen her

Vi søker nå etter en ny dyktig leder som ønsker å være med på den videre utviklingen av Maudland skole og Sandnesskolen.

Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer direkte til kommunaldirektør oppvekst skole og deltar i nettverk med andre rektorer.