Ønsker du å lede arbeidet med å forme nye Sandnes kommune?

Vi søker en utviklings- og resultatorientert prosjektleder som sammen med kommunenes folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte ønsker å bidra til bygge en fremtidsrettet ny kommune.

Nye Sandnes kommune har satt seg som mål å være ledende innen havbruksnæring, turisme og energi, ha et levende lokaldemokrati og gode bo- og oppvekstmiljø. Prosjektlederen skal lede det administrative arbeidet og utføre oppgaver for fellesnemnda i prosessen med å etablere den nye kommunen. Prosjektleder rapporterer til leder av fellesnemnda.

Prosjektleder vil fungere i stillingen fra tiltredelse og frem til Forsand og Sandnes kommune har blitt én kommune 01.01.2020.