Vi er et sentralt lønningskontor som har ansvaret for lønnskjøring i Sandnes kommune og som utfører støttefunksjoner og rådgivning. I tillegg har vi ansvaret for lønnskjøring for fire kommunale selskap, to interkommunale selskaper, Sandnes kommunale pensjonskasse, kontrollutvalgssekretariat og Rennesøy kommune. Vi benytter Visma Enterprise HRM som lønns- og personalsystem.

Avdeling lønn består av 8 faglig dyktige medarbeidere, i tillegg til avdelingsleder. Avdelingen er en del av virksomheten Lønn og regnskap. Vi har nå ledig stilling i et engasjement, med antatt varighet på to år.

Vi har et godt arbeidsmiljø, gode velferdsordninger og vil tilby nødvendig opplæring i fagsystemer.