Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på skole.

Vikariatet er av to års varighet. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale.

Les mer om Sandnes PPT her

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Søkere bør disponere bil i tjenesten.