Sandnes Læringssenter har ansvar for Sandnes kommunes voksenopplæring. Senteret gir tilbud om grunnskoleopplæring for norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, spesialundervisning for voksne med spesielle lærevansker og kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senteret selger også undervisningstjenester til enkeltpersoner, andre kommuner og næringslivet i distriktet.

Vi har over 60 ansatte og tilbyr tjenester til ca 1200 voksne årlig. Sandnes Læringssenter ønsker å være ledende på kompetanseutvikling innen voksenopplæringsfeltet.

Les mer om Sandnes Læringssenter her

Sandnes Læringssenter har ledig årsvikariat som lærer i 100 % stilling med tiltredelse 1. januar 2018.

Den som skal tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest av nyere dato og helseattest. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsettelse og før tiltredelse.