Ved Øygard ungdomsskole i Sandnes har vi ledig 80 % vikariat fra 13.11.17- 31.07.18. Vi søker etter allmennlærer eller lærer med Kunst og håndverk i sin fagkrets.

Øygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Skolen har 408 elever fordelt på 15 klasser, og et personale på 57.

Øygards filosofi beskrives ved "tydelige rammer og gode relasjoner",
og vi jobber ut fra visjonen Trivsel - Trygghet - Læring.

Les mer om Øygard skole her

Øygard har skoleåret 2017-2018 et særlig fokus på følgende områder:
Alle elevene er våre; tilpasset opplæring
Videreføring av ungdomstrinn i utvikling (praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning)
Klasseledelse
Vurdering for læring
Lesing og læringsstrategier

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.