Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter.

EFF har ansvar for drift av boliger i ulike bydeler i Sandnes kommune. Beboerne bor i egne leiligheter og mottar individuelle tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Vi har for tiden ledige helgestillinger i flere av våre botilbud med arbeidstid 2.hver helg. Helsefagarbeidere og studenter innen helsefaglig studieretning oppfordres spesielt til å søke.
Vi har også behov for å ansette nye ekstravakter i flere av våre boliger.

Vi har egen avlønning for syke- og vernepleierstudenter som jobber helg og/eller sommer.
Her kan du lese mer om vår studentavlønning