Lura skole er en barneskole med ca 370 elever og 50 ansatte inkludert SFO. Skolen gir også tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn.

VI SØKER ETTER TO ENGASJERTE MEDARBEIDERE TIL VÅR SKOLEFRITIDSORDNING.

SFO er fritid på skolen. SFO skal så langt som mulig ta utgangspunkt i elevenes egne ønsker og behov og tilrettelegges i samsvar med dette.Trivsel og lek er i fokus, samtidig som SFO er en arena for læring av sosiale ferdigheter og utvikling av vennskap.

På Lura SFO har vi ca 110 barn. I dag er vi 10 voksne som samarbeider om å tilrettelegge for aktiviteter i løpet av SFO dagen.


Les mer om skolen her


I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.