EFF i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter. Vi har god tverrfaglig kompetanse blant vårt personal.

Sørbøveien 175 består av 10 leiligheter, et felles oppholdsrom og en personalbase. Beboerne får heldøgntjenester. Boligen ligger i et nyetablert boligområde ved Stokkelandsvannet. Ledig 50% fast stilling

Avlastningsboligen er i dag lokalisert på Ganddal, består av 3 boliger og har i tillegg til avlastningstilbud også ansvar for Barnebolig. Det planlegges bygging av nytt Avlastningssenter og Barnebolig med oppstart i slutten av 2018 i Skårlia.
Ta gjerne kontakt for mer utfyllende opplysninger. Ledig 75% fast stilling.

Vågsgjerd aktivitetssenter ligger sentralt plassert i Sandnes. Ledig ca.85% stilling. Stillingen innebærer ansettelse i 75% på aktivitetssenteret + helgestilling i bolig.