EFF i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter. Vi har fokus på et aktivt liv for våre beboere og har god tverrfaglig kompetanse blant vårt personal. Vi har ledige stillinger for fagarbeider ved følgende avdelinger:

Avlastningsboligen er pr.d.d lokalisert i Ganddal bydel. Det planlegges flytting til nytt senter i Kleivane i slutten av 2018.
Ledig 65 % fast stilling fra 01.11.17 med arbeidstid for tiden aktiv natt.

Smørbukkveien 9/13 er et botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Det er to separate boliger med henholdsvis 5 og 4 leiligheter som er lokalisert på Lura. Ledig: 73% stilling pr.d.d. med arbeidstid for tiden aktiv natt

Haugen 25 er ett botilbud i Ganddal bydel. Boligen gir heldøgntjenester til 9 beboere med multifunksjonshemming.
Ledig vikariat 61% pr.d.d. - til 30.09.18 med arbeidstid for tiden aktiv natt.