Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Utvidelse av avdeling i Mestringsenheten, ledig stilling for erfaringskonsulenter

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 180 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder,...

  Søknadsfrist: 26. november 2017
 • Utvidelse av avdeling i Mestringsenheten, ledig stilling for sykepleiere, vernepleiere og studenter

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 180 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder,...

  Søknadsfrist: 26. november 2017
 • Sykepleier, hjemmetjenesten

  avdelingens logo/bilde

  Omsorg Vest omfatter bydelene Sandved, Malmheim, Stangeland og Lunde. Distriktet yter omsorgstjenester til brukere i omsorgsboliger, sykehjem og private boliger. Åse bo- og aktivitetssenter er administrasjonssenter for Omsorg Vest. Senteret består av sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, dagavdeling og hjemmetjenesten. Åse bo- og aktivitetssenter har en egen Facebook side, her kan du se hva som foregår i Omsorg Vest. Hjemmetjenesten består av to soner som er geografisk inndelt. Sonene...

  Søknadsfrist: 3. desember 2017
 • Vernepleier/Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. I EFF arbeider vi med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte. Vil du bli med oss på laget og ønsker arbeidsoppgaver med faglige...

  Søknadsfrist: 26. november 2017
 • Fagarbeidere

  avdelingens logo/bilde

  Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er: Trivsel og trygghet i meningsfylt arbeid. Satsingsområdene er klasseledelse og utviklende læring i matematikk. Skolen deltar også i forskningsprosjektet Two Teachers. Vi har nå ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 01.12.17 - 31.07.18 Les mer om Austrått skole her I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snare...

  Søknadsfrist: 3. desember 2017
 • Undervisningsinspektør

  avdelingens logo/bilde

  Er du moden for nye utfordringer? En lederstilling i en hektisk skolehverdag? Da er kanskje Bogafjell skole stedet for deg! Vi har nå ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør fra 01.02.2018. Bogafjell skole er en stor sentrumsnær barneskole. Fra skolestart 2017/18 har skolen om lag 510 elever. Skolens visjon er "Levende skole" med vekt på tilpasset opplæring, et godt skolemiljø og tydelig klasseledelse. Skolen deltar i prosjektet "Two Teachers" i regi av Lesesenteret og i "Utviklen...

  Søknadsfrist: 3. desember 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Sviland skule har frå 1. januar 2018 ledig eit halvt års vikariat i 100% undervisningsstilling. Sviland skule er ein barneskule med omtrent 110 elever og 20 tilsette inkludert SFO. Sviland skule kjenneteiknast av kjekke og engasjerte elevar, føresette og personale. Sviland skule har visjonen “Saman om læring og glede” og har særskilt fokus på verdiane trygg, raus og kreativ. Sviland er ein bydel i vekst, og her vil du få moglegheit til å utvikle deg og ha innverknad på morgondagens skule. Vi...

  Søknadsfrist: 3. desember 2017
 • Veileder i psykisk helseteam

  avdelingens logo/bilde

  Ressurssenter for barn og familier er en avdeling i Barne- og familieenheten og har 2 seksjoner, Psykisk helse barn og unge og Tiltak barnevern. Seksjon psykisk helse barn og unge tilbyr hjelpetjenester utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet for barn og ungdom mellom 0-18 år. Vi har et overordnet ansvar for psykisk helse tjenester for barn og unge, vi er 17 ansatte i seksjonen og består av 3 ulike team, Familieteam, Forebyggende ungdomsteam og Psykisk helseteam. De ansatte jobber...

  Søknadsfrist: 30. november 2017
 • Økonomisk controller

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvaret for bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes Kommune. I kommende 4-års periode skal det investeres i overkant av 3 milliarder i bl.a. rådhus, svømmehall, skoler, sykehjem, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380.000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss en posisjon som en av regionenes største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle...

  Søknadsfrist: 29. november 2017
 • Prosjektleder

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvaret for bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes Kommune. I kommende 4-års periode skal det investeres i overkant av 3 milliarder i bl.a. rådhus, svømmehall, skoler, sykehjem, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380.000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss en posisjon som en av regionenes største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle...

  Søknadsfrist: 29. november 2017
 • Juridisk controller

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvaret for bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes Kommune. I kommende 4-års periode skal det investeres i overkant av 3 milliarder i bl.a. rådhus, svømmehall, skoler, sykehjem, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380.000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss en posisjon som en av regionenes største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle...

  Søknadsfrist: 28. november 2017
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?