Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Psykologspesialist/psykolog - FACT Sandnes - Helse Stavanger HF og

  avdelingens logo/bilde

  Det er etablert et FACT-team i Sandnes - et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger og Sandnes kommune. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment. Arbeidsmåter er tverrfaglig, ambulant oppfølging. Målgruppen er voksne personer over 18 år med nedsatt funksjonsnivå på grunn av psykisk lidelse. De fleste vil ha rusavhengighet i tillegg. Ansatte i teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosesser og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehu...

  Søknadsfrist: 30. september 2017
 • 100% fast stilling som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut og 5 helgestillinger

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 150 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rusvern. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder,...

  Søknadsfrist: 25. september 2017
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vil du jobbe som sykepleier i Omsorg Øst? Vi har ledig stilling på grønn avdeling, en somatisk avdeling for eldre demente (korttids- og langtidsplasser). Totalt har avdelingen 18 sengeplasser. Her er mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt av kompetanseutvikling, og arbeider aktivt for å skape et godt arbeidsmilj...

  Søknadsfrist: 26. september 2017
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På Blå avdeling på Rovik bo- og aktivitetssenter er det mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Blå avdeling er en skjermet avdeling med 17 pasienter med demens fordelt på 3 grupper. En av gruppene er ekstra skjermet fordi beboerne trenger et mindre miljø å forholde seg til eller av annen grunn trenger skjerming. Som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt...

  Søknadsfrist: 27. september 2017
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi leter etter. Vi har ledige stillinger som sykepleier på Åse bo- og aktivitetssenter. Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter varierte problemstillinger, både akuttsituasjoner og kroniske lidelser som krever langsiktig behandling. Vi har et godt fagmilj...

  Søknadsfrist: 8. oktober 2017
 • Kontaktperson

  avdelingens logo/bilde

  Vi har ledig en 2 årig midlertidig stilling som Kontaktperson i Flyktningenhetens helseteam. Flyktningenheten er i vekst og har pt. nær 50 ansatte. Vi er tverrfaglig sammensatt, og har ansatte fra 14 nasjonaliteter. Flyktningenheten i Sandnes kommune har ansvar for: Bosetting av 145 nye flyktninger årlig, samt familiegjenforente. Introduksjonsprogram for rundt 255 voksne bosatte flyktninger. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger mellom 15 -18 år. Bokollektiv for enslige mindreårige...

  Søknadsfrist: 27. september 2017
 • Veileder oppfølging

  avdelingens logo/bilde

  Vi har ledig et vikariat som veileder på NAV Sandnes.

  Søknadsfrist: 4. oktober 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig vikariat som lærer ved Austrått skole fra 01.11.2017 til 31.07.2018. Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er: Trivsel og trygghet i meningsfylt arbeid. Satsingsområdene er klasseledelse og utviklende læring i matematikk. Skolen deltar også i forskningsprosjektet Two Teachers. Les mer om skolen her I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest...

  Søknadsfrist: 1. oktober 2017
 • Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig vikariat som miljøterapeut ved Giske ungdomsskole. Tiltredelse snarest med varighet til 23.06.2018. Giske ungdomsskole ligger like ved Gisketjern på Trones. Vi har for tiden 472 elever og et personale på ca. 70 personer, alle funksjoner inkludert. Skolen ble fullstendig renovert og ombygget i 2002. Vi har et datarom pr. klassetrinn, stort mediatek med tilhørende scene og musikkrom, samt sosialt byggende amfi i skolegården. Vi har gjennomført en omfattende utbygging og kan tilby...

  Søknadsfrist: 3. oktober 2017
 • Undervisningsinspektør

  avdelingens logo/bilde

  Iglemyr skole søker en målrettet og løsningsorientert undervisningsinspektør med stor kapasitet! Vi har ledig fast stilling som undervisningsinspektør fra 01.01.2018. Skolen trenger derfor en dyktig og motivert leder som ønsker å være med på å videreutvikle Iglemyr skole. Iglemyr skole er en sentrumsnær barneskole med ca. 500 elever og 70 ansatte. Det er en moderne skole med flotte uteområder i hjertet av Austrått bydel, en skole som innbyr til trivsel og læring. Skolen kan tilby et godt...

  Søknadsfrist: 1. oktober 2017
 • Fagarbeidere

  avdelingens logo/bilde

  Ved Porsholen skole er det ledig to 50% stillinger som fagarbeider, en fast og et vikariat. Porsholen skole er en barneskole med ca 320 elever og 48 ansatte. Vi er opptatt av at både ansatte og elever skal trives i et trygt og godt arbeidsmiljø. Les mer om skolen her I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 1. oktober 2017
 • Fagarbeidere

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på å påvirke barns oppvekstmuligheter? Vi trenger tydelige voksne med et varmt hjerte som bidrar til et godt miljø for våre barn. Vi har nå 2 ledige stillinger i 50-70 % som fagarbeider ved Sandved skole's SFO. For en av stillingene er det mulighet for tillagt funksjon som baseleder. Stillingen er ledig fra 20.11.2017. Den andre stillingen er et vikariat i perioden 18.12.2017-30.06.2018. Menn oppfordres til å søke. Sandved skole er en 1-7 skole med 620 elever og 90 ansatte...

  Søknadsfrist: 4. oktober 2017
 • Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig fast stilling som miljøterapeut ved Stangeland skole med tiltredelse snarest. Stangeland skole er en barneskole med omlag 550 elever. Skolens visjon er: "Læring for alle!" Les mer om Stangeland skole her I tråd med opplæringsloven er tilfredstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 2. oktober 2017
 • Fagarbeidere

  avdelingens logo/bilde

  Trones skole har en forsterket avdeling for elever med særskilte behov. Det er omlag 20 fagarbeidere/assistenter og 15 spesialpedagoger på skolens forsterkede avdeling. Vi har ledig inntil 3 stillinger (fast/vikariat) som fagarbeider/assistent på forsterket avdeling (i skole og SFO). Arbeidstid vil kunne variere fra 07.30 til 16.30. Tiltredelse snarest. Vi søker etter personer som liker å være sammen med elever som trenger noe ekstra i hverdagen. Vi har behov for ansatte som er aktivt...

  Søknadsfrist: 27. september 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Trones skole og ressurssenter er en barneskole med 520 elever, hvorav noen av elevene har et tilbud om opplæring på forsterket avdeling. Skolen har 110 ansatte. Den som ansettes hos oss blir en del av et stort pedagogisk faglig miljø. Vi har fokus på å se læring i et vidt perspektiv, spesielt ifht elever med særskilte behov. Skoleutvikling står sentralt hos oss, og vi har blant annet fokus på tilpasset opplæring, lese- og skriveopplæring og utviklende læring i matematikk. Vi har ledig inntil ...

  Søknadsfrist: 25. september 2017
 • Nyopprettet fastlegehjemmel i Sandnes

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kommune har ca. 76000 innbyggere og er i vekst og utlyser ny fastlegehjemmel – 0 liste. Ny liste er ikke knyttet til et bestemt legesenter. Det er gode muligheter til å etablere seg sammen med andre kolleger. Kommunen vil ikke akseptere nye solopraksiser.

  Søknadsfrist: 20. oktober 2017
 • Pedagogisk leder og barnehagelærer

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker deg som er en RAUS person og som ELSKER å lede mennesker. I Sandved barnehage er vi er opptatt av å gi barna en god start på utdanningsforløpet. Gode opplevelser og relasjoner er fokusområder for oss. Vi setter barns medvirkning høyt og ønsker at barna i stor grad er med og påvirker sin barnehagehverdag. Samtidig er vi opptatt av at god organisering og god struktur gir barna forutsigbarhet og trygghet. Sandved barnehage ligger sentralt i Sandnes med blant annet Sandneshallen og...

  Søknadsfrist: 1. oktober 2017
 • Barnehagelærere

  avdelingens logo/bilde

  Sørbø-barnehagene består av to enheter med til sammen 11 avdelinger. Byggene ligger ca 150 m fra hverandre, og drives i hverdagen hver for seg. Vi har felles overordnet mål, plandokument og utviklingsområder. Barnehagene ligger på Sørbø/Hove-feltet som er under etablering. Her er nærhet til skoler, idrettshall, sykehjem og kort vei til flotte naturområder. Sørbø-barnehagene var siste barnehageår med i Sandnes kommunes satsing på "Utviklingsstøttende barnehager" der målet er å styrke de ansatt...

  Søknadsfrist: 25. september 2017
 • Helsesøster

  avdelingens logo/bilde

  Helsestasjonstjenester er en egen resultatenhet i Sandnes kommune. Helsestasjonstjenester ledes av helsestasjonssjef. Virksomheten har 67,45 årsverk .Vi har 4 avdelingsledere for helsestasjon og skolehelsetjenestedistrikter.Det blir født ca 1100 barn pr. år i Sandnes kommune. Helsestasjonene er plassert på Vågen, Brueland ,Gandddal ,Riska og en liten på Høle.Der er 30 grunnskoler og 4 videregående skoler. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste,...

  Søknadsfrist: 25. september 2017
 • Tilsynsperson

  avdelingens logo/bilde

  Avdeling barnevern i Sandnes kommune har ledig ettårig engasjement i 30-50% stiling som tilsynsperson i Seksjon Fagutvikling og internkontroll. Tiltredelse snarest. Avdeling barnevern ligger inn under Barne- og familie enheten og har om lag 70 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon fagutvikling og internkontroll består av 9 ansatte, hvorav ett team med ansvar knyttet til rekrutering og godkjenning av fosterhjem, samt koordinere og gjennomføre tilsyn i fosterhjem. Det er inn i dette teamet...

  Søknadsfrist: 2. oktober 2017
 • Logoped

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på skole. Vikariatet er av to års varighet. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. Les mer om Sandnes PPT her Tilfredsstillende politiattes...

  Søknadsfrist: 13. oktober 2017
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?