Ledige stillinger

 • Fysioterapeuter

  avdelingens logo/bilde

  Fysio- og ergoterapitjenesten i Sandnes kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å øke tilgjengelighet av fysioterapeuter i helsestasjon, barne- og ungdomsskolen. Vi lyser nå ut to 100 % fysioterapeutstillinger av ett års varighet. Stillingene er plassert i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenester til barn. De ansatte i avdelingen sitter samlet i sentrum av Sandnes og yter tjenester til barn i alderen 0-16 år.

  Søknadsfrist: 4. august 2017
 • Miljøterapeuter / sosionom innenfor helse og sosial, fagarbeidere, studenter og assistenter

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er en bydekkende tjeneste med til sammen 180 årsverk fordelt på 7 avdelinger innen psykisk helse og rus. Postveien 142 har ansvar for å gi timebaserte tjenester til brukere i 19 samlokaliserte leiligheter og til brukere som bor i egne leiligheter i Sandnes kommune. Vi drifter også en institusjonsplass. I Postveien 142 er det en personalbase som for tiden er døgnbemannet. Det er knyttet 30,43 årsverk til Postveien 142, og det er en tverrfaglig personalgruppe som jobber her....

  Søknadsfrist: 13. august 2017
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Hvis du søker jobb som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt av kompetanseutvikling, og arbeider aktivt for å beholde det gode arbeidsmiljøet vi har. Rød avdeling er en somatisk sykehjemsavdeling med 22 plasser, langtid/korttid/rullerende. Pasientgruppen har varierte problemstillinger, og det er mange sykepleierfaglige utfordringer. Vi har et godt fagmiljø, og en engasjert tilsynslege som vi samarbeider te...

  Søknadsfrist: 13. august 2017
 • Turnuslege - restplass

  avdelingens logo/bilde

  Restplass turnuslege fra 1.9.17 ved Håbet helsehus i Sandnes.

  Søknadsfrist: 10. august 2017
 • Avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Våre medarbeidere møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter. Vi har fokus på et aktivt liv for våre beboere og har god tverrfaglig kompetanse blant vårt personal. Beboerne bor i egne leiligheter og mottar individuelle tjenester tilpasset den enkeltes behov. Vi søker nå etter avdelingsleder til våre bofellesskap ...

  Søknadsfrist: 20. august 2017
 • Rektor

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å skape framtidens skole? Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolens ledergruppe består av rektor, to inspektører og leder for SFO. Skolens visjon er: Trivsel og trygghet i meningsfylt arbeid. Satsingsområdene er klasseledelse og utviklende læring i matematikk. Skolen deltar også i forskningsprosjektet Two Teachers. Les mer om skolen her Vi søker nå etter en ny dyktig leder som ønsker å være med på den videre utviklingen av Austrått skole ...

  Søknadsfrist: 6. august 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Lura skole har ledig en 100% undervisningsstilling. Vikariat frem til 31. desember med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lura skole er en barneskole med ca 340 elever og 50 ansatte inkludert SFO. Skolen gir også tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn. Lura skole kjennetegnes av kjekke elever og et engasjert personal. Skolen er en moderne 50 åring som er godt teknisk utstyrt med blant annet Activ Board og dokumentfremviser i alle klasserom. Lura skole skal...

  Søknadsfrist: 6. august 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig 65 % vikariat som lærer ved Skeiene ungdomsskole. Stillingen innebærer undervisning, hovedsakelig i engelsk. Skeiene ungdomsskole er en sentrumsnær ungdomsskole med ca. 400 elever og 50 ansatte. Vi har høyt fokus på skoleutvikling og godt skolemiljø. Vi har de ti siste årene vært en Respektskole, noe både personale og elever bærer preg av. Skolen scorer høyt på trivsel både blant elever og ansatte. I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en...

  Søknadsfrist: 1. august 2017
 • Undervisningsinspektør ved forsterket avdeling

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst til å være med å lede en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg! Trones skole har behov for en dyktig, energisk og positiv undervisningsinspektør med stor kapasitet. Stillingen innebærer lederansvar for SFO ved skolens forsterkede avdeling, samt andre lederoppgaver tilknyttet avdelingen og er ledig fra 1.8.17. Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssente...

  Søknadsfrist: 13. august 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Ved Øygard ungdomsskole i Sandnes har vi ledig 100 % vikariat fra 17.08.17- 31.07.18. Øygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Skolen har 408 elever fordelt på 15 klasser, og et personale på 57. Øygards filosofi beskrives ved "tydelige rammer og gode relasjoner", og vi jobber ut fra visjonen Trivsel - Trygghet - Læring. Les mer om Øygard skole her Øygard har skoleåret 2017-2018 et særlig fokus på følgende områder: Alle elevene er våre; tilpasset opplæring Videreføring av ungdomstrinn i...

  Søknadsfrist: 6. august 2017
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole har 390 elever og 56 ansatte. Vår visjon er ”Blikk for læring”. Les mer om Buggeland skole her Skolen søker nå etter kontaktlærer i 100% stilling. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 3. august 2017
 • Avdelingsleder for opplevelse og kunnskap

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes bibliotek søker etter en engasjert, kreativ og dyktig avdelingsleder for opplevelse og kunnskap

  Søknadsfrist: 30. juli 2017
 • Saksbehandler tilsyn

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes er en by i rivende utvikling. Alt tyder på at veksten vil fortsette også de neste årene. Dette betyr en travel hverdag for byggesaksavdelingen med mange kjekke, spennende og utfordrende oppgaver. Sandnes kommune sin byggesaksavdeling består av en gjeng engasjerte medarbeidere med god spredning i alder, utdanning og erfaring. Avdelingen består av seksjonene tilsyn og byggesak. Vi søker ny kollega både i fast stilling og vikariat på tilsyn. Oppgi om du bare søker den faste stillingen.

  Søknadsfrist: 16. august 2017
 • Saksbehandler

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes er en by i rivende utvikling. Alt tyder på at veksten vil fortsette også de neste årene. Dette betyr en travel hverdag for byggesaksavdelingen med mange kjekke, spennende og utfordrende oppgaver. Sandnes kommune sin byggesaksavdeling består av en gjeng engasjerte medarbeidere med god spredning i alder, utdanning og erfaring. Avdelingen består av seksjonene byggesak og tilsyn. Vi søker ny kollega både i fast stilling og vikariat på byggesak. Oppgi om du bare søker den faste stillingen.

  Søknadsfrist: 16. august 2017
 • Støttepedagog / støtteassistent

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Leder for Styrket barnehagetilbud er leder for disse stillingene. For ansatte i støttestillinger blir arbeidssted (barnehage) fordelt for et år om gangen. I det daglige arbeidet er det styrer i barnehagen som er nærmeste overordnede.

  Søknadsfrist: 6. august 2017
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?