Generelle retningslinjer for fotografering og filming

Innhold

Generelle retningslinjer for fotografering og filming

Disse retningslinjene er for ansatte i Sandnes kommune. Vær oppmerksom på at ditt tjenesteområde eller din virksomhet kan ha egne retningslinjer og eget samtykkeskjema. Sjekk først med din linjeleder.

Når du skal fotografere eller filme må du tenke gjennom følgende:

  • Du må vurdere om det er forsvarlig med hensyn til personvern å ta bilde eller film av personer til det aktuelle formålet.
  • Du må sørge for å innhente skriftlig samtykke fra personer som skal tas bilde av eller filmes. Kommunens standardiserte skjema «Samtykke til behandling av bilder og film» (DOCX) bør brukes.
  • Sandnes kommune har bruksrett til materiale som er tatt/laget av ansatte i forbindelse med sitt arbeid for kommunen.
  • Bilder og film av ansatte i jobbrelatert arbeid krever et muntlig samtykke.
  • Filene må behandles forsvarlig, du må tenke godt gjennom hvor de lagres.
  • Se også:

 

Samtykkeskjema

Åpne Samtykke til behandling av bilder og film (DOCX) her

Publisert: 04.06.2020 13:17
Sist endret: 25.06.2020 08:41