Retningslinjer for bruk av bilder og film

Innhold

Retningslinjer for bruk av bilder og film

Sandnes kommune har bruksrett til film og bilder i kommunens bildebibliotek og filmbibliotek.

Materialet skal kun brukes til profilering av Sandnes kommunens tjenester, aktiviteter og tilbud. Dersom du bruker dette materialet, må du sette deg inn i og følge disse retningslinjene: 

  • Bilder og film skal ikke fremstille kommunens virksomhet, fotograf eller personer i materialet på en negativ, støtende eller krenkende måte.
  • Fotograf skal alltid krediteres med navn:
    • Kreditering skal synliggjøres på materialet eller i umiddelbar nærhet av materialet og i filnavnet. På nettsider kan dette for eksempel gjøres med kreditering i bildebeskrivelsen (alt-tekst) dersom det er mest hensiktsmessig. Eksempel på kreditering: Foto: Ole Olsen/Olsens Foto AS.
    • I de tilfeller der det ikke er oppgitt fotograf i biblioteket skal Sandnes kommune krediteres.
  • Bilder og film skal ikke brukes til kommersielle formål.
  • Du kan gjøre mindre endringer i format og utsnitt så lenge du ikke endrer materialets innhold og karakter.
  • Bruk av materialet i biblioteket omfattes også av Åndsverksloven og Personopplysningsloven.
  • Bilde- og filmmaterialet skal slettes etter bruk, og innen rimelig tid.
Publisert: 25.05.2020 12:01
Sist endret: 04.06.2020 13:21