Mestringsenheten består av 7 avdelinger og gir bydekkende tjenester innen rus og psykisk helse til voksne i Sandnes kommune. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Fagteam Rus er en av avdelingene i Mestringsenheten. Avdelingen består av 30 årsverk inkludert avdelingsleder. Avdelingen er i vekst og endring. Fagteam Rus gir tjenester til rusavhengige i Sandnes kommune, og har blant annet ansvaret for LAR utdeling, kartlegging, innsøking i TSB, oppfølging og koordinering av hjelpetiltak. Fagteam Rus ønsker å styrke tjenestene gjennom å tilføre det psykologfaglige perspektivet.