Å arbeide med barn er både meningsfylt, viktig og utfordrende! Du gir av deg selv og du får masse tilbake! Rekrutteringstjenesten for barnehager driver en vikarpool og tilbyr vikartjenester til de 28 kommunale barnehagene i Sandnes. Vi formidler vikarer etter behov i barnehagene. Ved å arbeide i en vikarpool etablerer du mange kontakter som kan gi mulighet for videre arbeid.

Menn oppfordres til å søke.